bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Tunyogi Katalin
Óravázlat

 

Tárgya: anyanyelv
Osztály: 2.
Iskola: George Cosbuc Általános Iskola, Nagyvárad (Románia)
Téma: Máté Angi: Volt egyszer egy doboz…
Időtartam: 2X45 perc
Alapvető feladatok: szövegértés fejlesztése
szóbeli kifejezőképesség fejlesztése
Műveletesített feladatok:

Óratípus: ismeretszerző
Módszerek: szemléltetés, problematizálás, magyarázat, gyakorlás, megfigyeltetés,
felfedeztetés, értékelés
Didaktikai eszközök: gombok,

Az óra menete

Hangulatkeltés

- Ajándékdobozt mutatok a tanulóknak: - Mit gondoltok, mi lehet a dobozban?
A doboz kölönböző méretű, színű, anyagú (műanyag, szaru, fa, csont, anyag, kristály, üveg, réz), alakú gombokat tartalmaz.

Szómagyarázat
A különböző anyagú és megnevezésű gombokat megbeszéljük.

Témabejelentés: A mai órán Máté Angi: Volt egyszer egy doboz…című meséjét olvassuk el, s beszélgetünk róla.

Bemutató olvasás

Vélemények a meséről: - Mondjátok el, mi tetszett a meséből!

A mese olvasása láncolvasással

Szövegértési gyakorlatok:
a) Visszakérdezés kérdések alapján
- Mi volt régen a dobozban?
- Mit tartalmaz most?
- Milyen gombok voltak a dobozban?
- Ki adott jelt a leszakadt gombok keresésére?
- Hol keresték a gombok a társaikat?
- Miért kacagott az elgurult gomb?
- Mit tett Anya a hahotázó gombbal?
- Mire vágyott a hahotázó gomb a szögletes dobozban?

b) Állapítsátok meg a mese hangulatát! Indokoljátok válaszotokat!

c) Helyszín, időpont, szereplők lejegyzése a füzetbe

d) Gombszereplők jellemzése: - Válasszátok ki a megfelelő szókártyák közül a szerepelők jellemvonásait! Indokoljátok válaszotokat!

segítőkész gőgös szeleburdi megfontolt szerény
pajkos merész buta lelkes

e) Mondatkiegészités szóban, a szöveg alapján

Valaki elkiáltotta magát a világban, mert...............
A selyempárna kicsit késve érkezett, mert ............
A leszakadt, elgurult gomb hahotázott a szoba közepén, mert ...........
Az elveszett gomb nem hahotázott sokáig, mert ...........................

f) Szószerkezetek kiegészítése a szöveg alapján

...gombolták a csillárt ...gomboták a fényt az ablakra
...gombolták a szőnyeg rojtjait ...gombolták a kulcslyukat

g) Összecsengő szavak gyűjtése

gomb (lomb, domb, dorong, korong, borong, szorong, stb.)

h) Mondjátok el, milyen „gombos” játékot ismertek! Mondjátok el a játékszabályt!
(pl. gombfoci)

i) Mondjátok el, milyen babonáról hallottatok, amely a gombhoz kapcsolódik! Mi a véleményetek a babonáról?
(pl. kéményseprővel való találkozáskor gombot kell fogni)

j) Csoportosan alkossatok tárgyakat, képeket gombokból! Meséljetek róla!

Rögzítés

Dramatizálás: - Találjatok ki folytatást a történetnek! Az elgurult gomb kikerült a szögletes
dobozból.
A) csoport: Hogyan kerülhetett ki?
B) csoport: Mi történhetett vele?
A két csoport eljátsza a megalkotott történetet, kerek egészet alkotva.

Házi feladat

Gyűjtsetek vagy alkossatok találós kérdéseket a gombról!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek