bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kummerné Salgóvári Ágnes
Magyar irodalom - 4. o.

Feladatok:Ismeretközlő szöveg feldolgozása, lényegkiemelés

Munkaformák:frontális és csoportmunka

Fejlesztési területek:néma olvasás, szövegértés, memória, beszédkészség, együttműködés, kreativitás, kézikönyvhasználat

Eszközök:Szitakötő 2014/3 számai, Magyar Értelmező Kéziszótár, Kresz Mária: Magyar parasztviselet pásztorviseleteket ábrázoló lapjai

 

I. Motiváció, ráhangolódás

   Egy jól ismert dalt hoztam nektek. Csak dúdolni fogom, kíváncsi vagyok, ki ismeri fel?

   „A juhásznak jól van dolga….”

   Énekeljük el közösen!

   Milyen mesterség jut eszetekbe a dalról?

 

   Képzeljétek el, hogy pásztorok vagytok!

   Mi mindenre lenne szükségetek?

   Ötletbörze: terelőkutya, pásztorbot, ostor, suba, kalap, furulya, bicska, szalonna, bogrács

   A mai órán a régi pásztorok életével fogtok megismerkedni.

 

II. A téma feldolgozása (csoportmunkában)

1.     csoport

A szöveg első bekezdésének feldolgozása.

a) Az alábbi kérdések segítségével beszéljétek meg a saját szövegrészeteket!

   Milyen állattartással foglalkoztak honfoglaló őseink?

   Mi volt a hasznuk ezeknek az állatoknak?

   Miért volt később szükség pásztorok felfogadására?

   Hol tartották a földet művelő állatokat?

   Mi jellemezte a félszilaj tartást?

b) Keressétek meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban az

elszegődik, betyár szavak magyarázatát!

c) Készítsetek fürtábrát! Hívószó: pásztor

  

                                    2. csoport

A szöveg másodi és harmadik bekezdésének feldolgozása.

a) Tegyetek fel önállóan kérdéseket egymásnak a szövegrészekkel kapcsolatban!

   A válaszok segítségével értelmezzétek a szöveget!

   Ez alapján ismertessétek meg majd a többi csoporttal is!

b) Keressétek meg a Magyar Értelmező Kéziszótárbana

   duda és a tülök szavak magyarázatát!

c) Játsszátok el azt a szituációt, amikor a különböző állatokra vigyázó pásztorok vetélkednek egymással!

  Rövid párbeszéd írása segíti a munkátokat. Használjatok kérdő és felkiáltó mondatokat!

                                                      3. csoport

A szöveg negyedik és ötödik bekezdésének feldolgozása.

a) Figyelmes olvasás után döntsétek el az állításokról, hogy igazak vagy hamisak!

- A pásztorok legnagyobb ellenségei a megvadult állatok voltak.

- A pásztorok egy része gyógyítani is tudta az állatait.

- A számadó írástudó, módos pásztor volt.

- A nagybojtár az öregbojtár helyettese volt.

- Egy kisbojtárból 10-12 éves tanulás után lehetett öregbojtár.

b) Keressétek meg a Magyar Értelmező Kéziszótárban a

   hodály, karám szavak magyarázatát!

c) Játsszátok el mi mindent kellett csinálnia egy kisbojtárnak!

 

III. A csoportok munkájának bemutatása egymás előtt, értékelés

   Házi feladat: Készítsetek riportot egy kisbojtárral!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek