bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Barbócz Anikó
Óravázlat

 

Tanítás ideje: 2009. október 5. 1-2. óra
Helye: Vénkerti Ált. Isk., Óvoda és AMI
Osztály: 4.c
Tananyag: Kincses térkép készítése

Képzési feladat: Vizuális megismerő és alkotóképesség, problémafelismerő és megoldó képesség, fejlesztése. Képolvasás készségének fejlesztése. Arányérzékelés készsége, irányok, ízlésformálás, színhasználat,kézügyesség fejlesztése.

Nevelési cél: Kedvvel és odaadással fogjon a munkához, bátran variálja egyéni ötleteit. A technikák tudatos használatával érzékletes kifejezésre törekvés. Helyes testtartásra, gondos, tiszta munkára nevelés. Egymás munkájának megbecsülése, értékelése.

Szemléltetés: Szitakötő folyóirat, különböző térképek, képek, poszterek, albumok, írásvetítő

Koncentráció: környezetismeret, irodalom, történelem, ének-zene

Szervezési feladatok a szükséges anyagok, eszközök előkészítése

Anyagok, technikák: rajzlap, ecset, tempera, vízfesték használata

Motiváció: Kincskereső játék a tanteremben vagy a Baj van a részeg tengerésszel.. című dal éneklése
I. Bevezető rész
1. Szervezési feladatok
2. Eszközök előkészítése
II. Célkitűzés

A mai órán egy újabb érdekes szöveggel ismerkedünk meg. Heten a halott ládáján (Szitakötő folyóirat 7. szám)
Figyeljétek, meg miről szól a szöveg? Miben tér el a valóság az irodalmi szövegben olvasottaktól,
a filmekben látottaktól?

Beszélgetés kalóz filmekről / Karib-tenger kalózai /
R.L. Stevenson: A kincses sziget
Mit tudsz a digitális kalózkodásról?

III. Feladat meghatározás
A mai órán készítsetek egy kincses térképet! Lehet egy kalóztörténethez vagy egy tantermi játékhoz készíteni. Az utóbbi esetében pl. az asztal a hajó, a padok a szigetek, a szekrény öböl stb. Rövid beszélgetés a térképekről és az azokon található jelrendszerről, mit mutatnak be és milyen céllal készültek.
Térképek írásvetítőről történő kivetítése, elemzése, atlaszok vizsgálata.
Ha felülnézetből ábrázolsz, akkor hogyan látjuk a dolgokat? Milyen színek, árnyalatok jelennek meg a térképen? Milyen a forma felrakása?Esetleg helyettesíthető lenne-e konkrét mértani formákkal?

IV. Munkálkodás közben technikai tanácsadás
A forma felvázolása vékony ecsettel, halvány színnel, a nagy színfoltok felrakása, majd részletek kidolgozása vékony ecsettel.
Többféle tempera palettára helyezése kicsi mennyiségben színkeveréshez
A felület tudatos komponálása a fontos részek hangsúlyozása a kifejezés eszközeivel
Bátor, egyéni színhasználat

V. Az elkészült munkák értékelése
- Kiállítás
- Értékelés (Az elkészült munkák értékelése és elemzése a kifejezőeszközök, forma és tartalom egysége, az egyéni látásmód és megjelenítés szempontjából)
- Véleményalkotás

VI. Befejező rész
- Összegzés. Javaslatok az elkészült alkotások további funkcióját illetően
Pl. Kincskereső játék a tanteremben vagy „Az elrejtett kincs ” című fogalmazás készítése. stb.
- Szervezési feladatok

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek