bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Zsipi Gyuláné
Óravázlat

 

Tanítás ideje: 2009. X. 20.
Tanítás helye: Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Polgár
Osztály: 4. c
Tananyag: Egy tányér napraforgó
Feladatok: Lényegkiemelés
Az összefüggések megláttatása
A szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
Az együttműködési képesség fejlesztése
A kritikai és az önkritikai érzék fejlesztése

Előkészítés, ráhangolódás:

1. Hangsúlygyakorlat (1. csoport)
Az írásvetítő vásznon szószerkezeteket láttok. Olvassátok el némán, és készüljetek fel a hangos olvasásra!
A főhangsúly mindig az első szó első szótagján legyen!

különböző napszakokban
napraforgó tányérja
hajtásainak csúcsában
hormonok szabályozzák
növekedési sebesség

Foglaljátok mondatba ezeket a kifejezéseket!

2. Ötletbörze (2. csoport)
Gyűjtsétek össze, mi jut eszetekbe a növekedésről!

Növekedés

3. Készítsetek el a fürtábrát! (3. csoport)

Napszak

4. Oldjátok meg az ötsorost! (4. csoport)

napraforgó
Milyen?.........................................................
Mit csinál?....................................................
Mit gondolsz róla?........................................
Szinonimája:..................................................

5. Szómagyarázat (5. csoport) Memória fejlesztő

Keressétek meg az alábbi szavak jelentését!
hiedelem =
hormon =
auxin =
sejt =

Minden csoport munkáját a szóvivő ismertet, és a többi csoport értékeli.
Jóslás : Mit gondoltok miről fog szólni a mai történetünk?

Szöveg feldolgozás : Olvassátok el a szöveget!
INSERT technikával dolgozzatok! Jelöljétek, ha új információval találkoztatok!

Kérdések: Merre „néz” a napraforgó?
Milyen irányból világítja meg az esti Nap a tányérokat?
Merre néz a napraforgó éjszaka?
Mit csinál reggel?
Miért néznek a tányérok egy irányba?
Milyen virágzata van?
Honnan tudja a növény, merre van a Nap?
Hol termelődik az auxin?
Milyen irányban szivárog?
Hogyan növekszik a szár?
Miért nevezzük kényes anyagnak az auxint?
Melyik oldalon nő gyorsabban a szár?
Miért görbe a napraforgó szára?
Mi irányítja a növények szárának növekedését?

Feladatok :

Húzzátok alá az igaz állításokat! ( 1. csoport)

Az állatok és az emberek növekedését is hormonok szabályozzák.
A növényeknek nincsenek növesztő hormonjaik, a napfénytől nőnek.
A napraforgó mindig a nap felé fordul a tányérjával.
A napraforgó szárának sötétben lévő oldala erősebben nyúlik.
Az auxin a növények gyökerében termelődik.
Az auxin a növények hajtásainak csúcsában termelődik.

Fogalmazzatok meg 4 kérdést a szöveg lényegére vonatkozólag! (2. csoport)

Mindenki jegyezzen meg egyet, amit a másik csoport tagjainak feltesz!

Füllentős (3. csoport)

Találjatok ki a szövegre négy állítást, hamis is legyen közöttük!
Írjátok le ezeket! A többi csoport tagjainak tegyétek fel!

Mimetikus játék (4. csoport)

Mutassátok be, hogyan történik a napraforgó növekedése! Hogyan viselkedik a Nap és az auxin hatására?

Tartalom mondatfűzéssel (5. csoport)

Készüljetek fel a szöveg rövid tartalmának elmondására mondatfűzéssel!

Értékelés:

Értékeljétek egymás munkáját!
Elégedettek vagytok-e a teljesítményetekkel?
Hogyan tudtatok együttműködni a feladatok elvégzése során?
Mindenki bekapcsolódott-e a feladatok megoldásába?

Házi feladat: Gyűjtsetek képeket a napraforgóról! Préseljetek faleveleket!
Technika órán napraforgót készítünk a préselt falevelekből vegyes technikával.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek