bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Fábiánné Morvai Dóra
Etika - 7. o.

tananyag:                   Az erkölcsi , a és a rossz harca, az erény és a bűn

segédanyagok:          Bánhegyi –Csinger -Harmatos- Molnár- Olajosné : Etika 7. , Apáczai Kiadó

                                   Szitakötő 2014./1. Kámán Balázs: Tündér vagy boszorkány ( 3) 36-37.old..

 

nevelési célok:                      erkölcsi normák, erény, bűn,nevelés-önnevelés

                                                állampolgári alapismeretek alapjai

 

ismeretszerzés-tanulás:      / rossz cselekedetek megkülönböztetése

 erények, értékek elsajátítása, megismertetése

 eligazodás a mindennapi életben

 

kritikai gondolkodás:                      a és a rossz harca

                                                            tudatos választás az erény és bűn között

 

kommunikáció:        szövegértő olvasás, olvasott szöveg értelmezése és visszaadása

                                     irodalmi ismeretek átadása

 összefüggő, önálló gondolatok közlése

 

1.Húzz egy képkártyát

Ki vagy ?                                                                     szó/képkártyák                       frontális om.

Képzeld magad a mesehős helyébe !                                                              játék

Mit tennél ?

Mi történt veled ?

 

2. A bennünk rejlő és rossz                        Tk. 50. old./ mese                   tanári felolvasás

Mi a mese tartalma, tanulsága ?

 

3. Gyűjtsünk +/­ mesealakokat !

Milyen jellegzetes külső és belső tulajdonságaik vannak?                  tábla                közös

feladatmegoldás

 

4. A mese és a valóság összefüggése-

a külső sokszor nem mutatja a valót                           Szitakötő 36-37. /II. bek.        tan. magy.

 

5.Olvassuk el az idézeteket !                                     Tk. 51. old.                             közös olv.

Magyarázd meg:

Szép az, ami érdek nélkül tetszik ! „                                                                        frontális om.

 

6.Az erkölcsi definíciója                                        Tk.                                          aláhúzás

                                                                                    füzet                            kiemelés a füzetbe

7.A rossz, a bűn:         - a gyerekek kihasználása                    füzet                            tanári magy.

                                    - hazudozás                             Szitakötő 37 old. / III. bekezdés

                                    - lopás

                                    - megalázás

                                    - verekedés

 

8. Ki védheti meg a gyerekek érdekeit, jogait ?           állampolgári ism.

( UNICEF, stb. )                                          8. oszt. Történelem Tk.                                                                                   tanulói kiselőadás

 

9. Erkölcsi jó= harmónia                                Tk. 51. old.                             felolvasás

 

10. Melyek a legfontosabb erényeink ?       Tk. 52. old. / feladat                 csoportmunka

                                                                      táblai vázlat

 

11. A gondolat, a szó, a cselekedet egysége/táblai vázlat                 frontális om.

tanult viselkedési minták

 

12. Demokráciák, diktatúrák és az erkölcs összefüggése                               csoportmunka

Gyűjtsünk mindkét csoportba tartozó országokat és vezetőiket !

                                                                       Szitakötő 37. old. / utolsó bekezdés

 

13. Mi jellemzi ezeket az államokat ?

Húzzuk alá a fő erényeket és bűnöket (        Tk. 52. old.                 önálló munka

                                                                                                           közös ellenőrzés

 

14. Összefoglalás és házi feladat:

Kivel cselekedtél jót, mikor, és mit ?             Tk. 52. old.                 önálló munka

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek