bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kuti Zoltán
Foglalkozás-sorozat

 

Fiúk és lányok

Modulleírás (2009. 10. hónap)
Korosztály 11-13. évesek
Időkeret: 3x45 perc
Cél: önismeret, autonómia, identitás, kritikai és problémamegoldó gondolkodás, empátia, csoporthoz való tartozás, kommunikációs készségek fejlesztése.
A foglalkozás iránya: konfliktushelyzetek kezelése, pozitív- negatív hatások megfigyelése,
példaképek, ideálok, minták megfigyelése, előítéletek kezelése.
Gyakorlati, tartalmi rész: önismereti játékok, kapcsolatépítő csoportjátékok,
Értékelés: a foglalkozások végén megbeszélés; reflexió, az érzések, élmények megbeszélése.
Fontos a megerősítés, a szóbeli értékelés.
 


Tartalmak:

1. Önértékelési kérdőív

2. Kézkeresés játék, arcfelismerés

3. Fiúk és lányok – nemek és szerepek

4. Szimpátia játék

5. Riporter játék

6. Kapcsolataim – papírsablon készítése

7. Értékelés

 

1. Kérdőív
Érzelmek verbalizációja, reális önismeret (mit gondolsz magadról?), önbecsülés,
mit gondolsz a másikról (pozitív és negatív jellemvonások), önbecsülés, a másik nem,
nyitottság és zárkózottság.
a., Nyíltan, bátran tudok beszélni az érzéseimről?
b, Nehezen vagy könnyen fogadom el magam?
c, Ismerem a jó és gyenge tulajdonságaimat?
d, Szeretem a társaságot?
e, Érdekel mások problémája?
1-5.-ig lehet az állításokat pontozni. A kérdőív kitöltése után megbeszéljük az egyes válaszokat.
Nem feltétlenül avatkoztam be a folyamatokba, de mindenképpen megbeszéltünk egy egy kérdést.

 

2. Kézkeresés, arcfelismerés
A jelenlévők körben ülnek, egy gyereknek be van kötve a szeme.
A gyerekek a karjukat előre nyújtják, s a bekötött szemű gyerek megpróbálja tapintás útján információt gyűjteni, megállapítani hogy kié a kéz. Milyen a kéz? Milyen lehet a tulajdonosa?
Ha nem teljesen bizonyos az illető, az arc vonásait is végigsímíthatja, így megerősítve hogy biztos legyen a felismerés.

 

3. Fiúk és lányok
A fiúk és a lányok külön csoportokat alakítanak.
A csoportok egy-egy ív csomagolópapírt kapnak. Az egyikre felírják hogy milyen tulajdonságokkal, képességekkel rendelkeznek a saját nemükhöz tartozók, majd a másik nemhez tartozókat a másik lapra. A játék végén megbeszélés, esetleg vita következik. (Vidám játék ez, mindenki szívesen részt vesz benne. Az élcelődés is belefér a dologba…)

 

4. Szimpátia játék
A gyerekek párt választanak, szemkontaktussal. (Fontos, hogy kerüljék a mimikát)
Így párt alkotva beszélhetnek arról, hogy miért választották a másikat.
Milyen tulajdonságokat ismernek a másikban. (A tanár részére kiderülhet a kapcsolatok rendszere, alá, fölé rendeltség viszonyai.)

 

5. Riporter játék
Segítségünkre van egy riportermagnó. Két gyerek 2-2 perc időt kap hogy kérdéseket tegyen fel a másiknak. Próbáljon meg minél többet megtudni a másikról. A riport végén meséljék el a társaiknak mi lett a „kikérdezés” eredménye. A hangkazettát visszahallgatjuk, ötleteket adunk, megbeszéljük mi tetszett, s mi volt a hiányosság.
A feladatot megismételjük több jelentkezővel.

 

6. Kapcsolataim
A gyerekek egy A4-es lapot összehajtanak (1/16-od.rész), majd emberalakot rajzolnak rá.
A minta szerint kivágják, így 16 emberalakot kapnak. Valahol az alakok között kiválasztják saját magukat, s maguk mellé (vagy éppen alá, fölé) rendelik legfontosabb kapcsolataikat.A neveket beírják az alakokra, s kiszínezik.
Feladat:beszéljen a kapcsolatairól, ki kicsoda, mit tud elmondani róla?

 

7. Értékelés
Csak egy-egy szakasz lezárása után következik értékelés.
Mindenképpen pozitív üzeneteket kell hogy tartalmazzon, s visszajelzéseket a gyerekek számára, hogy jól dolgoztak, s hasznos volt a foglalkozás.

 

Megjegyzés saját foglalkozásainkhoz.
Foglalkozásainkat játékosság jellemezte. Sok vidámsággal tarkított, szabad és kötetlen
beszélgetések. Szólni kell arról is, hogy voltak olyanok, akik nagyon nehezen nyíltak meg, de szívesen bekapcsolódtak egy-egy munkafolyamatba. Természetesen olyanok is akadtak, akik túl harsányan fogadtak bizonyos feladatokkal együtt járó megnyilvánulási lehetőségeket.
Összességében el lehet mondani, hogy a „Kapcsolataim” sablon (amit tőletek kaptam) köré egy igazán tartalmas és hasznos foglalkozásokból álló sorozatot tudtam tervezni és végrehajtani!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek