bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Számfira Máté
Rajz és vizuális kultúra óravázlat

Témakör: Színek világa

Tananyag: Színkeverés

Az óra típusa: új ismeretet közlő óra

Oktatási célok:

-       Tudja a tanuló önállóan alkalmazni az eddigi ismereteit.

-       Ismerje a színek jelentőségét, jellemeit.

-       Alkalmazza a színkeverés technikáját.

 

Az órához kapcsolódó kompetenciafejlesztési feladatok:

Feladat kompetenciák:

-       szövegértés

-       beszélgetés a színekről

-       lenyomat készítés

 

Tanulási kompetenciák:

-       szókincsbővítés

-       véleményalakítás képességének fejlesztése

-       az esztétikai érzék és ítélőképesség fejlesztése

-       a vizuális kommunikáció fejlesztése

-       a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése

 

Szociális kompetenciák

-       egymás meghallgatása

-       tolerancia és együttműködés másokkal

 

 Eszközök:

Tanári eszközök: projektor, csomagolópapír, vödör, törölköző, szappan, takaró fólia

Tanulói eszközök: csomagolópapír, vízfesték, nagy ecset

 Felhasznált irodalom: Útmutató és tanmenetjavaslat a 4. osztályos Rajzolás és ábrázolás - Az alkotás öröme módszertani könyvhöz

                                    Imrehné Sebestyén Margit

 

TANMENETJAVASLAT A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA TANÍTÁSÁHOZ A 4. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

http://hu.balikon-d3.wikia.com/wiki/T%C3%BCrkiz

 

Szerkezet,oktatási célok.

Tanulás irányítási feladatok

 

Az óra menete

I

d

ő

Fejlesztendő

kompetenciák

Módszerek, eszközök, munkaformák

I. Bevezető rész

- Szervezési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Előismeretek felelevenítése

(ismétlés, számonkérés)

 

 

 

 

Motiváció

 

 

Projektor beállítása, csomagolópapír bekészítése.

 

Jelentés.

 

Szervusztok, gyerekek a mai órán elmerülünk a színek világában. A színekkel és azok kikeverésével fogunk megismerkedni.

 

Elsőként felolvasok nektek egy verset. Figyeljétek meg, miről szól.

 

Színek és hangok

 

A föld alatti sötétben

vakond busong,

vak Ond bundája fekete,

ő egy morcos kis remete,

reggeltől estig ás csak ás,

az ásóláb lám, nagy csapás

A kertben mozgó kupacok,

a kupacokon kukacok,

örülnek tyúkok, kakasok,

mert , hogy ilyen sok a sok.

Tavasz van végre, gyönyörű!

Csurom zöld már a lomb, a ,

kiszínesedik a világ,

kinyílik a sok szép virág,

libbenek kékek és lilák,

fehérek, sárgák, pirosak,

kertek és mezők csinosak.

Rigó, csíz, kenderike, pinty

teli torokból fújja mind.

 

Fecske Csaba

 

Miről, kiről szolt ez a vers?

( Egy vakondról.)

Helyes!

És még mit mutat be a költő, mi van a föld felett?

(A színes tavaszi világ.)

Ügyes.

 

Itt a tavasz, milyen színek jelennek meg?

( Zöld, kék, lila…)

Igen!

A tavasz a minek az évszaka?

A megújulásnak, ilyenkor borulnak színbe a növények.

 

Legyen a táblán a szemetek.

 

ppt- levetítése.

Folyamatos megbeszélés.

 

Az óra következő részében mi is színeket fogunk keverni és festeni.

 

 

 

 

Módszerek:

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítói utasítás

 

 

 

 

Munkaforma:Frontális

 

 

b) Tanulási komp.:

Szövegértés

Szöveg értelmezés

Figyelem

emlékezet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanítói kérdés

 

 

Dicséret

Tanítói kérdés

 

Dicséret

 

Tanítói kérdés

 

Dicséret

Tanítói kérdés

Tanítói közlés

 

 

Tanítói utasítás

 

Beszélgetés (osztály)

Szemléltetés

Magyarázat

b) Tanulási komp.:

Szókincs

Tanítói közlés

 

II. Munkáltató rész

 

 

 

 

Ismeretnyújtás

 

 

 

 

Alkalmazás

 

 

Mindenki vegye elő a festőkészletét, és a legnagyobb ecsetét, mint láthatjátok, az óra előtt én kitettem ide előre ezt a nagy csomagolópapírt, most felfordítom.

 

Mit láthatunk rajta?

(Egy szivárványt.)

Helyes!

 

A feladatunk az lesz, hogy mindenki felhajtja a nadrágja szárát, ugyanis a lábunkkal, jobban mondva a talpunkkal fogunk festeni.

 

Fontos, hogy mindenki odaférjen, ezért ne tolakodjatok, aki azt teszi, nem festhet!

Vigyázz, hogy a lábaddal ne lépj le a fóliáról!

Ne légy türelmetlen, mindenki sorra fog kerülni!

Jól gyűrd fel a ruhádat.

 

Páros munka lesz.

A feladat, hogy csak  kevert színnel festheted be a társad talpát a legnagyobb ecseteddel, ezután teszel egy lábnyomatot a papírra, úgy, hogy vigyázol a társad nyomatára és a szivárványra.

Csak az egyik lábadat fested be!

 

Miután megvolt a nyomat, akkor itt a vödörben megmosod a lábad alaposan és te fested be a társad lábát.

 

Milyen kevert színeket ismerünk?

 

Minden csoport kapott egy nagy lapot a padjára is, amíg az egyik csoport kint van és lábnyomatot készít, addig a többi kéznyomatot végez az asztalnál.

 

Gyűrjétek fel az ingujját és alkossatok valamilyen alakzatot a kikevert színekkel.

 

Én egy fát készítettem, lehet ezt is, de a fantáziátokra van bízva.

 

Az értékelési szempontok:

  • A kreativitás
  • A sokszínűség
  • A színkeverés használata

 

 

Az a csoport jön először ki, aki szépen ül.

 

Most lehet kezdeni a feladatot.

( a feladat végzése közben járkálok az asztalok között, az esetleges problémákat kezelem)

 

 

 

 

Tanítói utasítás

 

 

 

Tanítói kérdés

Dicséret

 

 

Tanítói közlés

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Szociális komp.:

Fegyelmezett munkavégzés

Egymás meghallgatása

Hatékony együttműködés

 

Munkaforma:páros és csoport

 

Tanítói kérdés

 

Tanítói közlés

 

 

 

Eredetiség

Kreativitás

 

Szemléltetés

 

 

Tanítói közlés

 

 

 

Probléma-megoldás

 

 

 

Tanítói utasítás

 

III. Befejező rész

 

 

 

Összefoglalás

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkadarab értékelése

 

 

 

 

 

 

Óra végi szervezés

 

 

Letelt az idő.

 

Mindenki mosakodjon meg alaposan, tegyen rendet az asztalán.

 

Miről tanultunk a mai órán?

 

(A színkeverésről.)

 

Milyen színeket tudnátok felsorolni?

 

Hogyan kell ezeket kikeverni?

 

Szeretném, ha az egyes csoport bemutatná a művét.

Értékeljétek a szempontok szerint.

 

Mik voltak a szempontok?

  • A kreativitás
  • A sokszínűség
  • A színkeverés használata

 

Nagyon ügyesen dolgoztatok a mai órán.

 

Irány az udvar.

 

 

 

 

Tanítói közlés

 

 

 

 

Tanítói kérdés

 

 

 

Munkaforma:

frontális

 

 

 

c) Szociális komp.:

Empátia

 

 

 

 

 

Melléklet:

 

http://www.youtube.com/watch?v=vmzLiGBEHAc

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek