bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Cseh Judit
Magyar nyelvtan, 6. o.

A szavak jelentés és szerkezetegyakorlás, ismétlés
 
 
1. Előzetes feladat: az osztályfőnöki órán megismert vers (Polgár Teréz Eszter: Szín-
szótár) újraolvasása. Húzzátok alá a szín szó versben előforduló alakjait!
 
2. Az osztályfőnöki órán megbeszéltük már a szín szó jelentésétismétlés
 
3. Nyelvtani ismeretek: Mit jelent a SZÓ? Mit jelent a HANGALAK és a JELENTÉS
 
Hányfélék lehetnek a szavak jelentésük szerint? A szín szó melyik csoportba tartozik?
 
4. A színeknek is lehet üzenete, jelentése.
 
5. Tanári bemutatás: Kiss-Péterffy Márta: Színkör
 
6. Mit jelentenek a különböző színek a kötőnek? Neked mi jut eszedbe a különböző
 
színekről.
 
7. Nyelvtani ismeretekhangtan: magánhangzó, mássalhangzó, rövid, hosszú, zöngés
 
zöngétlen, magas, mélypéldák keresése.
 
8. Letöltött segédanyag használata: Dr. Babiczkiné Pellikán Krisztina Márta
 
óravázlatának részletei:
 
a. Színkavalkádszínes forgatag
 
b. Mi lehetek?, 
 
c. Színek szólama
 
d. Találós színekszínek találós kérdésekben
 
e. Színes mondásokszínek szólásokban, közmondásokban, népi
 
időjóslásokban
 
9. Tapasztalat: a tanulók nagy élvezettel vetették bele magukat a változatos, játékos
 
feladatokba. Kreatív, egyéni megoldások is születtek. Izgatottan alakítottak ki
 
színek szólamát. A találós kérdések megoldása egy kicsit nehezebben menttalán
 
már az óra végére már elfáradtak. Házi feladatnak kapták a szólások, közmondások
 
gyűjtését, szorgalmi feladatnak új, egyéni találós kérdések megfogalmazását.
 
10. Összegzés - a téma és a feladatok alkalmasak az 5. osztályos nyelvtani ismeretek
 
ismétlésére (hangtani, jelentéstani ismeretek, szólások, közmondások fogalma)
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek