bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Dr. Babiczkiné Pellikán Krisztina Márta
Óravázlat

I. Ráhangolás

2014/1. TAVASZ Szitakötőcímű folyóirat átlapozása.

A képek, címek, tartalomjegyzék alapján beszélgetés a tartalomról.

 

Érzékszerveinkről.

Szagláshozott fűszerek, ételek, anyagok (fahéj, ecet, halkonzerv, stb.) felismerése bekötött szemmel, illatuk alapján.

Tapintáshozott anyagok (csiszolópapír, plüssállatka, tükör, stb.) felismerése bekötött szemmel, tapintás alapján.

Halláshozott hangminták (madárdal, duda, ajtónyikorgás, stb.) felismerése hallás alapján.

Látás – a körülöttünk levő világ megtapasztalása. Formák és színek világának felfedezése.

 

II. Kiss-Péterffy Márta: Színkör című versének tanári bemutatása

      Szitakötő 2014/1. szám, 9. oldal

 

Gondolatébresztő„Összeköt és körülölelszinte látjuk egymást.”

 

Beszélgetés a színekről.( a tanulók érdeklődési körének megfelelő irányított beszélgetés)

 • A szín „fogalma”, helyesírása.
 • A körülöttünk lévő világ színei.
 • Kinek mit jelentenek a színek?
 • Színek és jelentésük.
 • A színek hangulata.
 • Természet adta, mesterséges, választott színek.
 • Kedvenc, kevésbé kedvelt színek. Stb.

 

Színkártyákból kedvenc szín kiválasztása. (előre előkészített A/5 méretű színes lapok, valamennyi megvásárolható színből)

 

III. Érdekességek a színekről

A folyóirat végiglapozása után, egy - a tanulók által - tetszőlegesen kiválasztott cikkből legalább 3 érdekes (lehetőleg új) információ gyűjtése a színekkel kapcsolatban.

A táblára pókhálóábra készítése a kulcsszavak felhasználásával.

 

IV. Játékok a színekkel

A felsorolt játékokból szabadon lehet és kell választani, figyelembe véve a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődési körét, illetve legfőképpen a foglalkozás időbeli megkötöttségét. Ennek arányában bővíthető a tantárgyak közti koncentráció (irodalom, nyelvtan, rajz, ének stb.).

A megoldásokat szóban is ismertethetik, így azonnal értékelhetünk. Ha írásban lapra rögzítik, akkor utólag is pontozhatunk.

A csoport összetételétől függően dolgozhatunk párban, illetve 4 fős csoportokban is.

Ne a jutalom domináljon, hanem a közös játék!

 

A játékok tárháza széles, néhány példa közülük:

 1. Színkavalkád – színes forgatag

Melyik a legvidámabb, legsötétebb, leghuncutabb, legkedvesebb, legutálatosabb, leggonoszabb, legokosabb, legbutább, stb. szín? (egymás után sorolva)

A hangulat megragadására alkoss egy mondatot!

Pl. A legvidámabb citromsárga szín a nap kacagását juttatja eszembe.

 

 1. Mi lehetek?

Piros gyümölcs vagyok.  Lehetséges megoldások: Én vagyok a meggy, cseresznye, eper, stb.

Barna állat vagyok.                                    Én vagyok a medve, a  kutya,  stb.

Sárga virág vagyok.                                   Én vagyok a nárcisz, rózsa, szegfű, stb.

 

 1. Színek szólama

Tartalmilag összeillő, azonos hanggal kezdődő szavak gyűjtése 1-1 perc alatt.

Pl. sárga – síp, sugár, sétapálca……………

      lila  - levendula, liliom, lap……………

      piros – paradicsom, papucs, pulcsi…………

 

 1. Találós színek - Színek találós kérdésekben

Milyen színű a megoldás? Akinél ilyen színű kártya van, mutassa fel! (a kiválasztott kedvenc színkártyákat)

 

Pl. Minden reggel vidám kedvvel süt a tájra, este van a lenyugvása. (nap)

      Fehér pokróc egész földön, nem itt szövik, az égből jön. (hó)

      Piros golyó vékony száron, mosolyog a lombos ágon. (cseresznye)

      Nyáron subába öltözik, télen meztelenre vetkőzik, sárgák a fogai. (kukorica)

      Bölcsőben sok ikrecske, ha indulnak, elgurulnak, ha öregek, megsárgulnak. (borsó) stb.

 

 1. Színes „mondások” - Színek szólásokban, szóláshasonlatokban közmondásokban / esetleg népi időjóslásokban

 Olyan szólások, szóláshasonlatok és közmondások gyűjtése, amelyekben szín szerepel.

A gyűjtött anyag rövid magyarázata, értelmezése.

    Pl. Ritka, mint a fehér holló.

          Fehér, mint a fal.

          Ha piros az ég alja, szél lesz.  stb.

 

 1. Színek a versekben

Versek gyűjtése, amelyekben szerepel valamilyen szín. (Költő, cím, idézett rész.)

Pl.  Petőfi Sándor: Az Alföld „S a smaragdnak eleven szinével” …

      József Attila: Mama „szürke haja lebben az égen,” stb.

 

 1. „Kötött” színek

Előfordul, hogy a színek száma, sorrendje meghatározott, és jelentéssel bír.

Így például az országok zászlóján, az utcán található jeleken, közlekedési táblákon, közlekedési lámpán. Soroljatok fel példákat!

Pl. A gyalogosoknak a zöld lámpa szabad áthaladást jelent, a pirosnál viszont meg kell állni!

Két perc alatt rajzold le minél több nemzet zászlóját!

 

 1. Színes évszakok, színek a festészetben

Szétvágott képek (esetleg festmények évszakokról) összeillesztése, majd az évszak meghatározása. Javaslat: Szinyei Merse Pál: Őszi hangulat, Pipacsos mező, Brueghel: Tél, Mednyánszky László: Tavaszi domboldal.

Az adott évszak jellemző színeinek felsorolása, beszélgetés a színek szerepéről, azok kifejezőerejéről a képzőművészetben.

 

 1. Hallható színek

Zeneszerzőink hallhatóvá teszik a körülöttünk lévő világ színeit.

Zenerészletek meghallgatása, beszélgetés a tartalomról.

Pl. Vivaldi: Négy évszak – részletek. Amennyiben nem tereli el a feladatról a tanulók figyelmét, a Tavasz tételt tovább hallgathatjuk feladatmegoldás közben is.

 

 1. Mondatalkotás és –bővítés

A táblára szókártyákat teszünk (Választható: Ki? Mi? Mit csinál? Kivel? Hol? Mikor? Hogyan? stb.), alá pedig egy-egy  színkártyát.

Mondatalkotás a színeket látva, a felette szereplő kérdésre válaszolva, asszociáció, fantázia segítségével. Kinek milyen jelentést hordoz az adott szín? Szabadon bővíthető az alapmondat.

Lehetőséget ad a szófajok ismétlésére is, illetve a szavak toldalékolásának megfigyelésére is.

Pl. Ki? Sárga kártya – Hol? Zöld kártya- Mit csinál? – lila kártya

 = A kislány a mezőn virágot szed.

kislány  – főnév, mezőn - ragos főnév, virágot - ragos főnév, szed - ige

 

V. A választott játékok megoldásainak ellenőrzése, értékelése, amennyiben nem folyamatosan történt.

 

 

VI. Horgas Béla: Színjátékok című vers tanári bemutatása

        Szitakötő 2014/1. szám, 7. oldal

     Világunk ezer színben pompázik.

 

VII. A mi színes világunk!

A foglalkozás elején választott színkártyákból a fenti címhez kapcsolódóan egy növény, állat, tárgy stb. tépése, vagy vágása ollóval (fantázia fejlesztése).

Az elkészült munkákat felragasztjuk egy csomagolópapírra úgy, hogy a részletek megfelelő helyre kerüljenek. A tanulóknak figyelniük kell a rész – egész viszonyra!

Miután valamennyi tanuló felragasztja saját fantáziájának szülöttjét, előttünk áll a csoport világa, azokból a színekből összeállítva, amelyeket a legkedvesebbnek tartanak.

 

VIII. A mi színes mesénk!

     Láncmese alkotása a képről. Mindenki egy mondattal bővíti a történetet.

     Domináljanak a színek!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek