bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Domozi Szilvia
Óravázlat

Osztály: 2.b

Témakör : A mesék birodalma

Tananyag: Béka-mese

Eszközök: Szitakötő 24. szám

                     furulya, fejdíszek

 

Az óra menete

 

1.     Motíváció:

 

„Csukjátok be a szemeteket!”

Furulyaszó: A magyar népmesék dallamát játssza a tanító

-Hova érkeztünk? (Mesék világába)

 

2.     Ismétlés

Eddig tanult ismeretek felelevenítése, rendszerezése:

 

Milyen mesékkel ismerkedtünk meg eddig, mik a jellemzőik, mondjunk példákat!

 

a)     Eredet szerint:  -      népmese   pl.: Az okos leány

-        műmese pl.: Grimm: Az okos pásztorfiú

 

b)      Tartalma szerint

Ø  állatmese             pl.: Ugorjunk árkot!

Ø  tündérmese        pl.: Az öreg halász és nagyravágyó felesége

Ø  láncmese              pl.: A kóró és a kismadár

Ø  valós mese           pl.: Megjárta Jancsi

Ø  tréfás mese

Ø  csalimese

 

( Az egyes mesetípusok jellemzőit is felsoroljuk közösen.)

 

c)     Melyek az egyes mesékre jellemző általános tulajdonságok, „mese-jegyek”?

- mesekezdő- záró forma

- meseszám

Példák sorolása az eddig tanult mesékből.

 

3.     Új anyag feldolgozásaSzitakötő 24. Békamese

a)     Célkitűzés:

A mai órán  egy újabb mesével ismerkedünk meg. A találós kérdés megfejtésével megtudhatjátok kik lesznek a főszereplők.

 

         Úton, útfélen úrfiak ugrálnak. Kik  ők?

 

b)     Képolvasás:

Nyissátok ki a folyóiratot, nézzétek meg jól a képet! Ki az , aki mondana róla egy mesét?       -   önálló szövegalkotás

c)     A mese tanítói bemutatása:

Megfigyelési szempontKik a szereplők?

                                                               Milyen mesebeli, a valóságban lehetetlen dolog van benne?

 

d)     Mese feldolgozása:   Először a megfigyelési szempontok, majd további  tanítói kérdések segítségével.

 

e)     Olvasástechnikai  - légzéstechnikai gyakorlatok:

Próbálj 1 levegővel 1 sort lendületesen elolvasni!

Ø  írásvetítő fólián:                                    a partján

a békanyálas partján

                                                                                          a holdsütötte, békanyálas partján

                                                                        a békakirályfi a holdsütötte, békanyálas partján       

                                                      a békakirályfi a holdsütötte, békanyálas partján beszélgetett

 

Ø  hosszú, nehéz szavak, kifejezések gyakorlása:

 

békakirályfi, legügyesebb, békakirálylány, megszabadítsam, elátkozott, szemügyre vette, kézenfogva, talpalávaló, félelmetes kelepelés,

 

f)      Tanulói meseolvasás:

(Mondatonként szólít a tanító.)

Szöveghű, élőbeszédhez közelítő tempójú, megfelelő hangerejű,

 

g)     Mese tagolása:

-        Hány részre oszthatnánk a mesét?

-        Adjunk címet az egyes részeknek és írjuk le a füzetbe!

 

1.     Kvartyogi és Brekkencs beszélgetése

2.     Brekkencs világgá megy

3.     A nagy találkozás

4.     Beteljesül a jóslat   -  Az esküvő

 

h)     Másolási feladat a tábláról

Önellenőrzés szerepe

 

 

4.     A mese dramatizálása:

 

Előkerülnek a tanító által készített fejdíszek az egyes szereplőknek. --------  Szereplőválasztás

 

 

5.     Az órai munka értékelése

Házi feladat megbeszélése

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek