bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kovácsné Nagy Katalin
Olvasás és technika

A szöveget három részben dolgozom fel.
 
I. Az első fele jól használható a technika tantárgy olyan fejezetéhez, amelyben az épületekről, építményekről van szó. Például a 3. osztály: Környezetkultúra című témakörében.
- A szövegből elolvassák a 3-5. bekezdést.
- Szómagyarázat: kaláka, zsaluzat, kaloda, pelyva, törek, talicska
- A http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/04/45.html címen leírást és ábrákat találhatunk a különböző épületekről, építési módokról
- Az olvasás és megbeszélés után lerajzolnak egy-egy munkafázist, vagy egy kész házat
- Agyagból elkészíthetik a makettet, imitálhatják az építési módot, mire kellett vigyázni építéskor.
- Érdemes gyűjtőmunkával, kiselőadásokkal, kézműves tevékenységgel egy kisebb projektté alakítani ezt a témát.
 
II. A szöveg második bekezdése kiválóan használható olvasás órán ahhoz, hogy szómagyarázatokat készítsünk
- A népmesék fejezetben gyakran előfordulnak olyan szavak, amelyek jelentését ma már nem ismerik a vidéki gyerekek sem. Különböző lexikonok és szótárak segítségével a következő szavak jelentését magyaráztatnám el a gyerekekkel:
parlagon áll, eke, kasza, arat, markot szed, kazal, szalma, csorda, vacsoracsillag.
- Végezhetjük páros munkában könyvtárlátogatás alakalmával, és a beszámolót olvasás órán oldjuk meg. 
- Készítsenek rajzot az elhangzottakról, hogy lássuk, biztosan megértették a szómagyarázatokat!
 
III. A második oldalon lévő leírás szintén sok olyan szót tartalmaz, amelynek a jelentését nem ismerik ma már a gyerekek.
- Érdemes ellátogatni a tájházba, ahol megnézhetik és kipróbálhatják azokat az eszközöket, amiket a szöveg említ. Egy egész foglalkozás témája lehet a kender feldolgozása. Minden településen volt kenderáztató, földrajzi nevek ma is őrzik ezek emlékét. Az áztatás utáni műveleteket kipróbálhatják a gyerekek: tilolás, héhelés, válogatás, fonás gyalogorsóval és rokkával, felvetés a szövőszékre, szövés.
Minden tájegység más-más kifejezéseket használt ezekre a műveletekre. Amiket én most itt leírtam, a mi környékünkön használatos elnevezések.
- Amikor találkoztak a gyerekek ezekkel az eszközökkel, könnyebben megértik a szöveget, és azt is, miért végezték ezeket a munkákat kalákában az emberek. A hosszadalmas, unalmas munkát a mesék, dalok, beszélgetések tették érdekesebbé
 
- Így juthatunk el 3. osztályban olvasás tantárgyból a „Volt egyszer, hol nem volt” fejezet bevezetéséig. A csalimesék, tréfás mesék, hosszú tündérmesék, népdalok szórakoztatták az embereket ezeken a hosszú téli estéken. A legjobb mesemondót nagy becsben tartották, akinek meséit megtanulták, megváltoztatták az újabb nemzedékek.
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek