bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

    RÁHANGOLÁS

2.Közös versmondás ritmusos mozgáskísérettel

 

       Csorba Piroska Cipőkereső c. verse

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

3. Feladatmegjelölés:

Ha megtaláltuk  a cipőnket kirándulni megyünk egy hegyre.

 

4. A téma megközelítése:

Figyeld csak mi történik ott! Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

5.. A történet beemelése:

A történet tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a mese élményszerű közvetítésével

6. Beszélgetés a történetről, tartalmi elmélyítése.

Kik a történet szereplői?

Mire készültek?

Hogy akarják tervüket megvalósítani?

Sikerül nekik?

 

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

7. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg mire gondolhatott Azúr, mikor belezuhant a sziklagödörbe!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

8. Szerep a falon:

Külső és belső tulajdonságok gyűjtése a boszorkányokról.

A szókincs fejlesztése

9. Differenciált csoportmunka:

 

  1. csoport: a lányok (1.) Fejezzétek be a képet, milyenek lehettek a történetben szereplő fiúk és a lány?

 (színezős, rajzkiegészítős feladat)

  1. csoport: a lányok(2.) Válogassátok szét a növények és az állatok képét aszerint, hogy melyik tartozik a tavaszhoz!
  2. csoport: a fiúk(1.) Gyűjtsétek össze a tavasz színeit és hangjait!
  3. csoport: a fiúk(2.) Győzzétek meg a boszorkányokat, hogy ne zavarják a tavasszal a természetbe vágyó embereket! (kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék bábbal:

Játsszuk el, mikor a történet végén mindenki együtt énekli Kármin dalát!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. Fejtsük meg, mi a történet tanulsága!

 

Énekeljünk el mi is egy dalt a tavaszról!

Köszönöm, hogy együtt játszottunk!

 

Szóbeli szövegalkotás, gondolkodás fejlesztése

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek