bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Téglás Beáta
Óravázlat (enyhén értelmileg akadályozott tagozat)

 

Épített környezetünk védelme: Újrahasznosítás

 

Osztályfoglalkoztató tagozat 11. csoport

 

A foglalkozás anyaga: Az ember által épített környezet védelme, az újrahasznosítás fontossága

A foglalkozás típusa : Társadalmi ismeret óra

Módszerek:Frontális- és csoportmunka, tanári közlés, irányított beszélgetés.

Oktatási feladatok :

·               helyes fogalomhasználat kialakítása, rögzítése

·               kommunikáció fejlesztése

·               a világháló információs lehetőségeinek bemutatása

 

Nevelési feladatok:

·               problémák felismerése, a tudatos könyvválasztás fontossága adott problémák megoldásában

·               az internet okos használata iránti érdeklődés felkeltése, változatos tevékenységi formákkal

·               közös munkára , együttgondolkodásra nevelés

·               a kompromisszumkészségre való törekvés fejlesztése, a másik érveinek meghallgatása iránti igény kialakítása

 

Képzési feladatok :

·               a könyvtári dokumentumok helyes használatának gyakorlása

·               a számítógépes keresés használatának gyakorlása

·               szervezőkészség formálás, a rálátó, lényegkiemelő készségek fejlesztése

 

 

 

 

 

Az foglalkozás menete(idő/perc)

Tevékenységekmódszerek

Eszközök (megjegyzések)

I./1. Órakezdés: (5 perc)

Szervezési feladatok,

Könyvtári könyvek előkészítése

Szitakötő folyóirat előkészítése

Számítógép bekapcsolása

I./2. Célkitűzés

Az óra anyagának és menetének ismertetése 
I./3. Motiváció: 
Az óra végén közös munkában tálca mozaik készítése.

Tanári közlés

 

II./1. Ismételjünk! (10 perc)

- Miért fontos környezetünk védelme?

- Mit tehetünk környezetünk védelméért?

- Mi történne ha nem figyelnénk oda a szelektív hulladékgyűjtésre szerintetek?

- Ki tudja megmondani hogyan csoportosítjuk háztartási hulladékainkat?

- Rajzold le te mit teszel a környezeted védelméért!

Frontális csoportmunka és önálló munka kombinálása (indoklás önállóan, kiegészítés frontális munkával)

 

 


 

Könyvtári dokumentumok:

Társadalmi ismeret tankönyv

 

 

Füzet, színes ceruza

 

III/1.Témafeldolgozás

 

- Olvassuk el közösen a folyóirat ide vonatkozó részét!

Csoportosan keressétek meg! Melyik csapat találja meg hamarabb?!

 

-Milyen tanulsága volt számodra a cikknek?

 

-Vegyétek elő a kiosztott feladatlapot és oldjuk meg közösen!

 
 

Frontális osztálymunka 
Tanári összefoglalás

Feladatlap közös feldolgozása

 

Könyvtári dokumentumok:

 

Szitakötő olvasása

 

 

 

Gregusné Szabó Melinda : feladatlap

 

 

 

 

III/2 Kutatómunka

 

-Az egyik csoport keressen az interneten környezeti katasztrófákról képeket, a másik csoport pedig az újrahasznosításról!

 

Csoportmunka

 

 

 

 

 
 Számítógép internet hozzáféréssel, projektoros kivetítő segítségével.

 

 

 

III/3.Rajzolás!

Az osztály egyik fele a színes papírokat vágja kis négyzetekre, míg  egy másik csoport a tálcára rajzolja ki a hal körvonalait!

Ha végeztek, akkor közösen tervezzétek meg, hogyan teszitek ki a mozaikot és készítsétek is el!

munkát!

Csoportos munka

 

 

 

 

 

 

Tanári közlés

Olló, színes papír, ragasztó, alkoholos filc.

 

Zenehallgatás rajzolás közben

III/4. Összefoglalás

 

-Milyen új ötleteket kaptál az otthoni újrahasznosításhoz?

 

Egyéni állásfoglalás, érvelés
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 
 

 

IV. Az foglalkozáson végzett tevékenység értékelése.

Csapatok értékelése

A jól végzett munka jutalma!

 

Tanári közlés

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek