bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethyné Toldy Gizella
Óravázlat

 

                         

Az óra menete

Fejlesztendő kompetenciák, pedagógiai indokok

1. Szervezés

 

2. Légzőgyakorlat: a hét napjai egy levegővétellel

 

    RÁHANGOLÁS

3. Közös éneklés, ritmusos mozgáskísérettel

 

                     Tente baba, tente… c. dal

                              

 

    

Nagymozgás, finommotorika,

figyelemmegosztás, kommunikácós bátorság, szociális kompetencia fejlesztése

4. Feladatmegjelölés:

A mai órán egy verset fogunk megismerni egy varázsgömbről.

 

5. A téma megközelítése:

Milyennek képzeled ezt a gömböt? Hallgassátok csak!

A meglévő tapasztalások felidézése, képzelet, fantázia tréningeztetése

6. A vers beemelése:

A vers tanítói bemutatása

Irodalmi élményszerzés a vers élményszerű közvetítésével

7. Beszélgetés a versről ,tartalmi elmélyítése.

Ki a vers szereplője?

Mit szeretne tenni?

Miért nem tud elaludni?

Milyen zajokat hallasz a versben?

Ki segített a vers végén?

 

Véleményalkotás, szóbeli önkifejezés, szövegértelmezés fejlesztése

8. Gondolatkövetés:

Fogalmazzátok meg, hogy mire gondolhatott a költő a zajok hallatán a sötétben!

A beleélő képesség, a képzelőerő és a kreativitás fejlesztése

9. További megközelítés differenciált csoportmunkában:

 

  1. csoport: a lányok (1.) Képzeljétek el milyen lehet egy varázsgömb! Rajzoljátok le!

(színezős, rajzolós feladat)

 

  1. csoport: a lányok (2.) Adjatok tanácsot azoknak a kisgyerekeknek, akik félnek a sötétben, hogyan győzhetik le félelmüket! (kupaktanács)

 

     3. csoport: fiúk  Adjatok tanácsokat a gyerekeknek, hogy készüljenek az alvásra, hogy az álmuk nyugodt legyen! (kupaktanács)

 

 

 Az együttműködési képesség, a vizuális látásmód, kézügyesség  és a kommunikációs bátorság fejlesztése.

10. Szituációs játék:

Játsszuk el, ahogy az anyuka altatja a gyermekét!

A nyelvi kreativitás, a képzelőerő, az empátia és a szituatív beszéd fejlesztése.

REFLEKTÁLÁS

11. A játék lezárása:

Milyen érzéseket váltott ki belőletek a vers? Mondjátok el!

Otthon le is rajzolhatjátok le azt, ami a versben a legjobban tetszett!

 

Énekeljük el közösen a dalunkat!

 

Szóbeli szövegalkotás adott események mentén.

 

 

 

Közös élmény, öröm

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek