bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Saly Erika
Ünnepi játékok

 

I. Köszöntők

1. Szabad-e elmondani a karácsonyi köszöntőt?
2. A karácsony itt vagyon, üdvözöljük hát nagyon!
3. Isten áldja meg ennek a háznak a gazdáját, csűrét, kamráját és minden jószágát!
4. Adjon Isten minden jót
az új esztendőben,
Fehér kenyér dagadjon
Fűzfa tekenőben.
Bor, búza, kolbász
Legyen mindig bőven,
A patikát felejtsük el,
Az új esztendőben!
5. Rontom-bontom, haragszom, újévre csak azt mondom:
ne legyen jó napja több, mint 365!
6. (kintről kopogás hallatszik, az öreg kopog)
Komámuram, bújjék be,
Mi jót hozott újévre?
7. Komatálat, bablencsét,
kívánok jó szerencsét!
Cifra bundát, cifra szűrt,
teli pincét, teli csűrt,
fehér cipót, piros bort,
decemberre disznótort!
8. Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben,
Vegye el mind a nem jót
Ez új esztendőben!
Mitől féltünk, mentsen meg,
Amit vártunk, legyen meg
Ez új esztendőben!
9. Látom a gazdának szíves jó szándékát,
Kezében forgatja a pénzes kassza kulcsát.
Nekünk is juttat belőle egy-két forintocskát…
10. Nosza, nosza, jó gazda, jó gazda,
bocsáss minket utunkra,
Házadra, magadra, szálljon Isten áldása!
Boldog ünnepeket kívánunk!

II. Lucázás

Szabad-e kendteknél Lucázni?
(Közönség: Igen!)

Közös dallal bevonulás:

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három,
Száraz körtét várom,
Ha nem adnak szalonnát,
Levágom a gerendát,
Ha nem adnak hurkát,
Elviszem a Julcsát.
Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három…

Lányok lisztes tollal kennek össze mindent, amit érnek, közben mondják:

Luca, Luca kitty-kotty, üljön meg a tyúkjok,
Tyikjok, lúdjok annyit tojjon, mint patakban a kövecs,
Disznójukon akkora szalonna legyen, mint az az ajtószárfa,
Luca, Luca három, a tojásom várom.

Fiúk kívánsága sámlin ülve:

Kitty-kotty, kitty-kotty, adjon Isten bő bort,
Bő búzát, borockot, vörösfarkú malacot,
Szekerükre kereket, poharukba feneket,
Akibűl ihassanak eleget.

Lányok:

Vas legyen fazekatok,
Cin legyen tálatok,
Ólom legyen kanalatok,
Csikózzon meg a lovatok,
Malacozzon meg a disznótok,
Adj Isten gazdának bort, búzát,
Gazdasszonynak tyúkot, ludat,
Menyecskének egy kas gyereket!

(A Lucák búzát kínálnak a vendégeknek. Közben egy tarisznyás legény a sorban ülők adományát gyűjti: almát, diót…)

Énekelve kelnek útra:

Luca, Luca, kitty-kotty, kitty-kotty,
Galagonya kettő, három,
Száraz körtét várom!
Majd meglátom, mint adtok,
Amit adtok, elveszem,
Van tarisznyám, elteszem.

III. Nagyszalontai betlehemes nyomán

1. pásztor:
Jó estét kívánok a tisztelt háziuraknak! Engedelmet kérek, hogy ily bátran belépek! Többi társaim odaki áznak-fáznak, mit tetszik a hírmondó szóra mondani: Szabad-e betlehemmel bejönni?

(Az „igen”-re bejön a betlehemmel.)

No, akkor én ide betérek! Hisz a pásztorember is oda veti magát, hol télen melegebbnek találja a tanyát. Hej, bajos is már télen az erdőben lakni, hol a nagy hidegtől még a nagytalpú medvék is táncra kerekednek!

2. pásztor: (Belép ő is, vállon üti az elsőt.)
Jó, hogy itt talállak, hisz téged kereslek, mert csak úgy magamban lenni igen félek! Amióta élek, pásztorember voltam, magam árnyékától el se riadtam. De amint az éjjel legeltettem nyájam, egy csudálatos nagy kísértetet láttam! Ruházata szép volt, csillaggal volt teli. Szárnya is volt neki, ebből lesz valami… Ezt az én fejemből ki nem veszi senki.

1. pásztor:
Ugyan mi lehetett? Álom, és más semmi, na hiszen, volt is néked mitől megijedni!

2. pásztor:
Volt bizony! Te is megijedtél volna, ha ez a csudálatos kísértet előtted termett volna.

3. pásztor: (Belép ő is dideregve.)
Jó estét kívánok! Hát én is megérkeztem. De hol maradt az öreg? (Néz kifelé várakozón, majd kiszól.) Gyűjjön öreg, Betlehembe!

Öreg pásztor: (kintről kiabál befelé)
Hova, hova, Debrecenbe?

2. pásztor:
Gyűjjön be, kend, jó tűz van idebent, hideg már a pitvar, dideregni benne!

Öreg pásztor: (matat az ajtón)
Nem lelem az ajtó kilincsét…

1. pásztor:
Sarka fele, öreg, mi is ott gyüttünk be!

(Belép az öreg pásztor.)

3. pásztor:
Bizony megfagyott már keményre, simára. El ne essék, apó, vigyázzék magára! Mondtam, hogy maradjunk a jó meleg tanyán, ne bújdokoljunk a földnek hideg fagyán. Hisz urunk Isten tudja, meddig kelünk-járunk, míg a többi pásztortársunkra találunk.
(Rámutat az első, második pásztorra.)
De ihun vannak, hogy mulatoznak! Mondhatom, a nyájra gyönyörűen vogyáznak! De fiúk, fiúk, szó, ami szó, ez nem szép dolog! Eszetekben mindig a mulatság forog. Engem és szegény öregapátokat ily egymagunkra hagytok… Bánjátok is ti, ha felfalnak minket a farkasok!

Öreg pásztor:
Fiaim, fiaim! Engem, szegény öregapátokat egymagamra hagytatok! A nyáj szalad, ugrik apraja-nagyja, én nem bírom elgondolni, hogy mi lehet a baja. Pápaszemet tettem, tüzet élesztettem, hogy jobban lássak. Elővettem eme bibliámat (felmutatja a nagy bibliát), olvastam belőle, megtaláltam benne, mi történt karácsony éjjelén Betlehemben, egy rongyos istállóban. Hej, fiaim, fiaim, úgy sejtem, talán a közelgő napokban nagy ünnep leend! (Az öreg ekkor lefekszik a földre.)

Angyalok:
Ne féljetek, pásztorok, örömet hirdetünk, ma született Jézus, ki megjövendöltetett! Egy szűznek véribűl, szűzön szült véribűl, eljött Isten fia, alle, alleluja!
1. pásztor: (A második pásztorhoz fordul.)
Hallgass meg, pásztortárs! Ez nem olyan szó, mint más. Emeld fel fejedet, tartsd készen füledet, s menjünk el Betlehembe!

2. pásztor:
Induljunk tehát! Lássunk egy csudát! Menjünk el imádni az Isten fiát, akit Mária szült nekünk az éccaka, alle, alleluja!

Angyalok éneke: Mennyből az angyal…

(Az öreg pásztor felébred, nyújtózkodik, feláll.)

Pásztorok éneke: Pásztorok, keljünk fel, hamar induljunk el…

Együtt mondják: (Közben mennek kifelé.)
Nosza, pajtás, fogd az ajtót, kezedbe a kilincstartót,
Mi már tovább nem maradunk, hanem tovább masírozunk!
Boldog karácsonyt kívánunk!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek