bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Gyalog Éva
Feladatsor

 

 

1. Sorold fel a szövegben előforduló létigéket!

1) van                  2) ………………           3) ………………           4) ……………

 

2. Keress történést jelentő igéket!

1) hervad    2) ………………           3) ………………           4) …………….

 

3. Írj példákat a következőre: cselekvő ige, felszólító mód!

1) fűtsön     2) ………………           3) ………………           4) ……………..

 

4. Írj példákat a következőre: cselekvő ige, kijelentő mód, jelen idő, E/2!

1) futsz        2) ………………           3) ……………….          4) ………………

 

5. A szövegben előforduló tárgyragos főnevek (- folytasd!)

dalát, ……………………………………………………………………………...

 

6. Jellemezd a példa szerint az alábbi névmásokat!

téged                    főnevet helyettesít                    személyes névmás (ragozott)

ezt                       ………………………..            …………………………….

ennyi                    ………………………..            ……………………………..

én                        ………………………..            ……………………………..

 

7. Három folyamatos melléknévi igenév szerepel a versben. Melyek ezek?

1) ………………           2) …………………                 3) ……………………

 

8. Helyre vagy időre utaló határozószók:

1) ……………….          2) …………………..               3) ……………………..

4) ……………….          5) …………………..

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek