bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Dusa Diána
Könyvtárhasználat

 

TananyagKeresés a tartalomjegyzék segítségével, információkeresés, internet használatszótárhasználat , kézikönyvben keresés

Feladatok

Oktatásiönálló információkeresés adott könyvben és szövegrészben;

Képzésia tartalomjegyzék és a név- és tárgymutató használata, információkeresés

Nevelésikönyvtári ismeretekre vonatkozó tapasztalatszerzés, önálló és közös munkára nevelés, földrajzi tájékozottság növelése, környezetvédelem

Óratípusvegyes: új anyagot feldolgozó és gyakorló óra

Módszerekmeglévő ismeretek rendszerezése, gyakorlása, beszélgetés

Munkaformákönálló, csoportos, frontális osztálymunka

Tantárgyi koncentráció: magyarnyelv és irodalom, környezetismeret, ének-zene

EszközökSzitakötő 2012/. tavaszi száma, könyvek a könyvtárból (szólások, közmondások, találós kérdések, mesegyűjtemények, ének –zene tankönyvek), feladatlap

Idő45 perc

 

Az óravázlat letölthető az oldalsó linkre kattintva.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek