bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG

Nyelveljünk! - term.tud. jegyzet

„A nagy számok megnevezése országonként változik”: Az ezernél nagyobb számok megnevezése sok  nyelvben azonos szavakkal történik. A millió (vagy ennek valamely írási-kiejtési változata) pl. számos nyelvben használatos az ezer ezerszeresének (106) megjelölésére. A millió ezerszeresét (109) mi – és még sok más nyelv – milliárdnak mondja, s a billió szót még annak az ezerszeresére (1012) használjuk. Használjuk még a trillió, kvadrillió stb. szavakat is, de ezeknek a mi kultúrkörünkben is bizonytalan a jelentése. Angol nyelvterületen más a logika a nagy számok sorrendjében. Amit mi milliárdnak mondunk, ők billion-nak, s a mi billiónk nekik trillion. Ezért (ahogy fentebb zárójelben matematikai jelekkel megadtuk) millió fölött már csak a 10 hatvány-kitevői szerinti jelölés egyértelmű (ahol a hatvány azt jelzi, hány 0 van az 1-es után).Sok félreértést okoz a számok közé tett pont vagy vessző is, ugyanis nincs nemzetközileg rögzített írásmód. Nálunk (de csak az 1950-es évek óta) a tizedestörtek jelölésére tizedesvesszőt használunk; tehát a 6,8 jelentése hat egész, nyolc tized. (A 20. század elején még tizedespont volt az elfogadott, s talán német hatásra tértünk át a vesszőre.) Angol nyelvterületen azonban most is ponttal választják el az egész számot a tört értéktől. Mindenki ismeri a kozmetikai készítményeken gyakran olvasható 5.5 jelölést (a kémhatás számértékét, azaz pH-t jelöl), amely angolul kimondva five point five (azaz öt egész, öt tized). Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a négynél több számjegyből álló számokat hármas csoportokba tagoljuk. Ennek régebben az volt a megszokott jelölési módja, hogy szünetet hagytunk a számok között, pl. így: 1 234 567 (azaz egymillió kétszázharmincnégyezer ötszázhatvanhét). Számítógéppel dolgozva azonban előfordulhat, hogy – sor végére kerülvén – a gép szétszedi a számot, azaz a számjegyek egy részét már a következő sorba írja. Így értelmetlenné válik a szám. Ennek elkerülésére nem szünetet hagyunk hármanként, hanem közé teszünk valami jelet. De mit? Mi pontot, mivel a vessző „le van foglalva” a tizedestört jelölésére. Az angol nyelvterületen élők viszont – hasonló logikával – vesszőt tesznek a hármas csoportok közé, mert náluk meg a pont foglalt.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek