bla

 

A sötétség világában Éjszakai bútorszörnyek között is eljön Az álmok királynője, az Álomhozó, s máris A drámák bölcsőjénél vagyunk. Horgonyt le! Nézzük együtt Gadányi Jenő képeit! A polisz polgára, Az igazságot tévő Rózsasándor társaságában. Aztán a Szellemvasút… avagy a nőnevelés szabadcsapata elröpít egy Boszorkánykonyhába, ahol a Tintahal rokona Egérszámtant és Az ékesszólás tudományát oktatja Madár Úrnak. De kürtöl a posta. Viszont Nem jön senki. Az Időjáték…szerint Rákóczi kémek és kalózok közt 1712-ben fölfedi A ház titkait.

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép
SZELLEMVASÚT
Levendel Júlia

avagy a nőnevelés szabadcsapata

Nem először, és nem is utoljára történt, hogy egy politikai fogoly vádiratában nem esik szó valódi bűnről, sőt, az egész szöveg dicséri, már-már magasztalja a vádlottat

 
1851-ben, csaknem két esztendővel a szabadságharc bukása után a látszólag visszavonultan élő Teleki Blanka grófnőt forradalmi tevékenysége miatt letartóztatták. Sokáig a pesti Újépületben raboskodott – ott végezték ki a forradalmi kormány miniszterelnökét, Batthyány Lajost –, aztán legközelebbi munkatársával, Lővei Klárával a hírhedt kufsteini börtönbe hurcolták. A vádirat szerint a világlátott grófnő „ritka szellemi tulajdonságokkal, tudományos műveltséggel, rendkívüli bátorsággal, erős akarattal és fáradhatatlan kitartással rendelkezik“. 
Bűnéül rótták fel többek között, hogy
 
1846 nyarán egy leányintézetet alapított ... s a következő feladatot tűzte maga elé: ‘A nő nevelésének szabad oktatás által olyan irányt kell adni, mely a nőt a hazai nyelv és történelem helyes elsajátítása révén hazájához méltó honleánnyá és igaz magyar nővé neveli‘...
 
mindent elkövetett, hogy a nők számára az országgyűlésen helyet biztosítson... 
 
1849. január elején ő is Debrecenbe költözött. A sebesült honvédeket pénzzel és gyűjtéssel segítette, azonkívül az ő közreműködésével szervezte nevelőintézetének volt tanára a szabadcsapatot... 
 
ő mint zászlóanya igyekezett a csapatot lelkesíteni, s a ‘Magyar Köztársaságért’ jelszóval ütötte a zászlóba az első szöget“. 
 
A terjedelmes vádirat roppant veszedelmesnek minősítette, hogy Teleki grófnő és Lővei Klára egyesületet akart alapítani, „melynek célja könyvek és ifjúsági iratok kiadása és az ország nyelvére [tehát magyarra] való lefordítása lett volna“. 
 
Az ítélethirdetésre a termet fekete kárpittal vonták be, de a foglyokat ez a fenyegető díszletezés sem törte meg.
 
Mit csináltak ők valójában? Miféle leányintézet működött a forradalom előtti években Pesten? És ki szervezett „szabadcsapatot“?
 
 
(A folytatás az őszi számban olvasható)
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek