bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Balla Györgyné
Szövegfeldolgozó óra

 

Az óra cél- és feladatrendszere:

Szövegfeldolgozás a tanult technikákkal.

                             Ismeretszerzés, rendszerezés, egyéni kutatás.

 

Az óra didaktikai feladatai:

 Ismeretszerzési és feldolgozási képességek fejlesztése: tanulási célok

 kitűzése, előzetes  ismeretek felidézése, írásbeli szövegalkotás.

 

Felhasznált források:

Pánti Irén: Farkast emlegetnek című cikke = Szitakötő, 2014/4. szám

 32-33. oldal

                                    Mit kell tudni az emlősökről? (Tóth K.K.)

                                    Ragadozók. ( Helikon Kiadó)

                                    Arany János: Toldi. ( Nemzeti Tankönyvkiadó)

                                    kézikönyvek

 

 

Az óra menete

Módszerek

     Tanulói

munka-

formák

Eszközök

 

Óra eleji szervezési feladatok.

 

 

 

 

 

Csoportok alakítása.

 

Képkártyák.

 

Motiváció

Pánti Irén: Farkast emlegetnek című cikk feldolgozása

 

 

 

INSER- technika

Lényegkiemelés.

Kulcsszavak gyűjtése.

 

Válogató olvasás.

 

 

Szitakötő, 2014/4. szám 32-33. oldal

 

Milyen új információval gazdagodtatok?

Csoportonként írjátok az üres kártyákra az új ismereteket!

 

 

Kooperatív technikák.

 

 

 

Kulcsszavak gyűjtés, lényegkiemelés.

 

Szókártyák.

Folyóirat.

 

Ismertetések.

 

 

Szóbeli reflexiók

 

 

 

Ismeretbővítés.

A farkas címszó értelmezése.

A farkassal kapcsolatos szólások, közmondások gyűjtése.

Milyen állat a farkas?

 

 

 

Kézikönyvek, ismeretterjesztő művek használata.

 

 

Jegyzetelés.

Lényegkiemelés.

Csoportos kommunikáció.

 

 

Magyar értelmező kéziszótár,

Szólások és közmondások. Mit kell tudni a ragadozókról?

Az állatvilág enciklopédiája.

 

Ismertetések.

 

Szóbeli kommunikáció.

 

Rendszerezés.

Hasonlóságok és különbségek a cikkhez kapcsolódóan.

 

 

 

 

 

                            

 

Farkas az irodalomban.

A farkas család jellemzése.

 

Gondolkodtatás.

A szöveg tartalmi értelmezése.

 

Jegyzetelés.

 

Arany: Toldi

 

Összefoglalás.

Milyen új ismereteket szereztetek az állattal kapcsolatosan?

 

Rendszerezés. Differenciálás

 

Szóbeli tanulói kérdés-felelet.

 

Szitakötő c. folyóirat, kézikönyvek.

 

Házi feladat

A cikk egyik megállapítása:”a farkasok a faluba is bemerészkedtek,”

Napjainkban is hallottunk ilyen híreket. Nézzetek utána, hol járnak a mai farkasok!

Farkasok a mesékben. Gyűjtsetek mesecímeket!

Rajzoljátok le kedvenc farkas figurátokat!

 

 

 

 

Füzet.

 

 

 

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek