bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Nazsa Lászlóné és Szalánczyné Zara Melinda
Projektzáró óra kooperatív - mozaik technikával

Tananyag: Fák hangja a Szitakötő című folyóirat 2014/ 2. számának nyári számából

Az óra típusa: rendszerező óra

 

Célkitűzések:

Didaktikai cél: gyakorolni kooperatív technikával, amelyben megvan a lehetőség az alapismeretek és az önálló kutatás kombinációjára

Képzési cél: a diákoknak lehetőségük van az aktív részvételre, mozgásra, az alkotásra, egymás közötti interakciókra

Nevelési cél: alkotó és reflektív gondolkodás fejlesztése

 

Ráhangolás szakasza:

Óra eleji szervezési feladatok

A csend biztosítása csendjel alkalmazásával

Halk zene: Vivaldi – Nyár (részlet) szól halk léptekkel táncolunk a gyerekkel, karjainkkal fákat imitálva.

 

Csoportok alakítása:

Véletlenszerű csoportok – nyírfa, juharfa, eperfa, platánfa, levelek választásával kis kosárból.

 

Az első csoport feladata:

Készítsetek egy lapon ötletbörzét, hogy a fákról mit tanultunk a legutóbbi témakörben? – szóforgó módszert alkalmazzatok!

 

A második csoport feladata:

Készítsetek egy halmazábrát a fás szárú növények csoportosításáról egy-egy példával!

 

A harmadik csoport feladata:

Gyűjtsetek össze minél több fafajta nevét!– kerekasztal módszerrel!

 

A negyedik csoport feladata:

Készítsetek rövid ismertetőt az élőlényekről tanultakról –gondolkozz – forgószínpad módszerrel!

 

Csoportmunka

Csoportok beszámolója

Értékelés, kiegészítés

 

Célkitűzés: Hunyjátok be a szemeteket és hallgassátok meg Fecske Csaba: Fák hangja című versét!

 

Spontán reakciók – színskálán

Az előzőleg a csoportok asztalára elhelyezett fa alakú negyedelt kartont színezzétek ki színes ceruzával!

 

Csoportok beszámolója:

Indokolják a szóvivők a csoportok színezését, érzések színben való megjelenését.

 

Jelentés megteremtése szakasz:

 

Első csoport feladata:

Készítsetek négy szóból egy rövid történetet! Nyírfa, szél, levél, panaszkodik szavakból!

Mi lenne szerintetek a nyírfa jelmondata?

 

Második csoport feladata:

Sorba rendezés – egydimenziós rejtvény

A juharfa képét felvágva borítékba tettem, a második csoport a nélkül hogy megnézegetnék a papírdarabokat képes felülettel lefelé az asztalra helyezem és összekeverem. Ezután sorba mindenki húzzon egy képet, egészen addig, amíg el nem fogy. Ragasszátok fel a fát egy lapra!

Mi lenne szerintetek a juharfa jelmondata?

 

Harmadik csoport feladata:

 „Az eperfa megszólal”. A vers alapján milyen hangszerek, hangok jutnak eszetekbe, írjátok le! Milyen jelmondatot írnátok az eperfáról?

 

 

 

Negyedik csoport feladata:

Készítsetek a vers alapján a platánfa „élete történetéről” egy képregényt! Négy részből álljon a négy évszak alapján rendszerezve!

 

Tanulói munka csoportokban

A csoportok beszámolója, értékelés, kiegészítés

 

Reflektálás szakasz:

 

A gyerekek által már korábban kiszínezett 4 részre osztott felfüggesztett negyedelt fa alakú kartonokra rögzítik a mai munkájukat.

Mondjátok el a véleményeteket!

 

A vers bemutatása:

Csoportonként 1-1 tanuló felolvas, a többiek ritmuskísérettel vagy halk dúdolással, tánclépésekkel teszik teljessé az összhatást.

 

Az óra értékelése: kilépőkártya

 

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek