bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Nagy Jánosné
Gyarmatok helyzetének alakulása a két világháború között

Ismétlő kérdések:

1.Mikor, hol születtek az első világháborút letáró békék?

2.Kiknek az érdekei szerint húzták meg Európa országainak új határait? Milyen békének neveztük?

Nem csak Európa, de a többi földrészen is a győztes hatalmak érdekei érvényesültek. A gyarmatok helyzete is így alakult.

3. Mi lett Németország gyarmatainak sorsa?

4.Hogyan alakult Törökország jövője? Milyen békét írt alá? Ki volt Musztafa Kemal? Miért kapta az Atatürk nevet?

5. Mi történt a Török Birodalomtól elcsatolt területekkel? Kik szereztek mandátum jogot?

FeladatNézd meg a térképen, melyik az a két állam, amelyik a legtöbb gyarmatot mondhatja magáénak!

Tanári magyarázat:

A két világháború közöt a gyarmati sorban levő országok törekedtek a részleges, vagy a teljes függetlenség megszerzésére.

-        Franciaország ellen Marokkóban és Szíriában is felkelés robban ki. A francia kormány a lázadások fegyveres leverése mellett döntött.

-        Anglia más utat válasz érdekei biztosítására. Úgy dönt, hogy elengedi a nehezen megtartható területeket. Azért, hogy gazdasági érdekeit biztosítsa, lérehozta a Britt Nemzetközösséget 1931-ben.

-        Tagjai: Kanada, Ausztrália. Dél-Afrikai Unió, Új-Zéland, majd Írország.

-        Belpolitikában és külpolitikai döntéseiben független álamok jöttek létre, de a gazdasági kapcsolatok megmaradtak és minden állam elismerte uralkodójának az aktuális angol királyt.

FeladatNézz utána, ma hány tagja van és kik tartoznak a Brit Nemzetközösséghez!

Tanári magyarázat:

India helyzete sajátságos volt az angol gyarmatok között. A ”brit korona legszebb ékköve”. Anglia nem adja meg azokat a jogokat, amit a Kongresszus Párt követel. Egyre erősödő ellenállás bontakozik ki.

Tanulói feladatok:

- Mit gondoltok, ki lesz a vezetője?

- Mit tudsz róla? Nézzünk utána az interneten!

Gandhi Oxfordban tanult, majd ügyvédi diplomát szerzett. Állást Dél-Afrikában talált magának.

( Képek kivetítése Gandhi életéből projektor segítségével)

-        Mit gondolsz, miért látjuk őt a képeken nagyon eltérő hagyományokat mutató (angol és hagyományos indiai) ruhában?

-        Vendéget is hoztam: Ő kint élt Indiában, megmutatja nektek, hogy milyen a hagyományos indiai viselet.

-         Próbáljunk fel egy szárit! ( Néhányan felpróbálhatják a gyerekek közül)

Alakítsatok csoportokat!

(Csoportmunkában folytatjuk a téma feldolgozását a Szitakötő újság segítségével. 4 csoport, előre nyomtatott kérdésekre keresi a választ a „Szellemvasút, avagy lehet-e szelíden harcolni?”c. cikk sorai között. Mindig csak egy kérdést nézhetnek meg, a feldolgozás időre megy.)

Kérdések:

1.      Mit jelent Gandhi neve: Mahatma?

2.     Mindig ügyvéd akart lenni?

3.     Miért nem lett orvos?

4.     Milyen atrocitás érte Dél-Afrikában? ( Gandhi c. film idevágó részletét meg lehet nézni)

5.     Milyen feladatot fogalmaz meg magának?

6.     Mit jelent az ő megfogalmazásában a passzív ellenállás?

7.     Mire bíztatta india lakosságát?

8.     Milyen két vallás van itt? Mit akar köztük Gandhi elérni?

9.     Mi az, amit sikerült elérnie és mi az, ami még talán ma is gond India életében?

Verseny értékelése

( Képek kivetítése Gandhi életéből projektor segítségével)

-        A „sómenet a tengerhez” jelképévé vált az angol ellenes mozgalomnak. Mit gondolsz, miért?

-        Te hogyan értékeled Gandhi módszereit?

-        Mivel és miért értesz egyet?

-        Tudsz-e a magyar történelemben hasonló politikai eszközökkel élő politikust felidézni?

Egy másik ázsiai ország helyzetét is vizsgáljuk meg. Képek segítségével látogassunk el Kínába.

Tanári magyarázat:

Kínában a század elején jelentős változások játszódnak le. A császárság megbukott, az utolsó császár, Pu ji, távozásra kényszerült. 1911-ben Kína államformája köztársaság lett. Az ország nem egységes, tartományurak egymás ellen is vivott háborúi tagolják Kínát. Két jelentős politikai erő között kell, hogy eldőljön, milyen legyen az ország jövője.

( Képek kivetítése projektor segítségével)

-Olvasd le a fotókról, milyen lehet az egyik párt! Vajon melyik nagyhatalom támogathatta?

-Nézzük meg a tankönyvet, ki vezette a másik hadsereget!

- Lett-e eredmény a két világháború között?

Hasonlítsuk össze a két ázsiai ország függetlenséghez vezető útját!

Órai munka értékelése.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek