bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Ádámné Balog Erika
Magyar nyelv és irodalom - fogalmazás

4.osztály

Tananyag: Párbeszéd fogalma, írásban történő jelölése, párbeszéd folytatása, dramatikus játék

Munkaformák: frontális, egyéni, páros, csoportos

Felhasznált eszközök, segédanyagok:

Szitakötő újság, szókártyák, receptek

 

I.               Beszédművelés:

Velki Júlia: Fülnyitogató című versével

II.              Célkitűzés: A mai órán a párbeszédről tanultakat fogjuk gyakorolni

III.            Vegyétek elő a Szitakötő újságot és nyissátok ki a 3. oldalon! Olvassátok el az Aztán végül aztán című írást! Figyeljétek meg: Kik a szereplők?

-       Első vélemények meghallgatása.

IV.            A szöveg részletes megbeszélése

-       Kik a szereplők?

-       Miről beszélnek?

-       Keresd meg a párbeszédes részeket! Jelöld a szereplőket!

-       Hogyan jelöljük a párbeszédet írásban?

-       Milyen mondatfajtákat használnak?

-       Páros munka: Padtársaddal készülj fel a párbeszéd bemutatására! Vigyázz a helyes hangsúlyozásra!

-       Páros munka meghallgatása, társak értékelése

V.             Szereplők tulajdonságainak megbeszélése

-       Csoportmunka: Szerintetek milyen tulajdonsággal rendelkezik Tóni bácsi?

-       Tulajdonságok felírása szókártyákra.

-       Álljatok fel és vegyétek le azt a tulajdonságot, amely rád jellemző!

-       Van-e olyan tulajdonság, ami néha jellemző rád? Mi volt ennek az előzménye? Következménye?

-       Páros munka: Te vagy az orvos! Írj receptet egy olyan betegnek, aki ezekkel a tulajdonságokkal rendelkezik!

-       Receptek (tanácsok) meghallgatása.

VI.            Az olvasmány kiegészítése

-       Mi lehet a párbeszéd előzménye?

-       Mi lehet a párbeszéd következménye?

-       Csoportmunkával az olvasmány előzménnyel és a következménnyel való kiegészítése először írásban, majd annak eljátszása.

-       Csoportmunkák értékelése.

VII.          Összefoglalás

VIII.         Az óra értékelése

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek