bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Antal Margit
Osztályfőnöki óravázlat

 

Tananyag : Ismerkedés a posta történetével és szolgáltatásaival

 

         Képzési cél :

-egy konkrét foglalkozás behatóbb megismerése

-pályaorientáció

     Oktatási cél:

-szóbeli kommunikáció fejlesztése

- szókincsbővítés és szókincsfejlesztés

     Nevelési feladatok:

-       magatartásformák elsajátítása egy hivatalos helyen ( ügyfél szerepkör)

-       viselkedési normák betartatása ( udvariasság, választékos stílus hivatalos személlyel, ügyféltársakkal)

 

Az óra menete :

I.              Előkészítés, bevezetés

 Előző órán látogatást tettünk egy postahivatalban, megfigyeltük az ott folyó munkát a felvevő térben, majd hátul egyéb postai munkaterekben.

-       Tapasztalatok megbeszélése:

-       -Milyen hangulatokat , élményeket váltott ki belőletek a látogatás a postán?

-       -Hoztam néhány postai piktogrammot! Nevezzétek meg milyen postai tevékenységre utalnak ezek ! ( levélfeladás, pénzbe- és kifizetés, csomagfeladás, érkezett küldemények kiadása) Mi célt szolgálnak ezek a jelölések?

-       - Soroljátok fel milyen postai munkakört betöltő személyekkel találkoztunk a hivatalban ? ( hivatalvezető, hivatali kézbesítő, utalványos, értékcikkárus, rovatoló, levélfeldolgozó munkatárs, főpénztáros, kézbesítő..stb.) Beszéljük meg konkrétan mivel is foglalkoznak ők!

-       - Kövessük végig egy  szabvány levél útját a feladótól a címzettig! Ügyelj a sorrendre ! ( feladó/ felvevő munkatárs/ rovatoló/levélfeldolgozó/járatos

-       Kézbesítőhivatal rovatolója/kézbesítő/címzett )

II.           Szövegfeldolgozás

 Olvasd el a Szitakötő 19.számában a 18-20.oldalon a „ De kürtöl a posta” című cikket!

 

Oldjátok meg bemelegítésképpen a POSTA REJTVÉNYT ( külön mellékelve !) Megfejtése : bélyeg

 

Nézzünk meg közösen egy összeállítást a posta történetének fontosabb állomásairól! (Kenessey Éva De kürtöl a posta :képek a posta történetéből című prezentációjának felhasználása)

 

Memóriajáték:

minden tanuló papírra írva válaszol a kérdésekre

a.,Hány sportággal kapcsolatos bélyeg szerepelt az összeállításban ? (8)

b.,  Milyen színűk volt régen a postakocsiknak ? ( zöld)

c.,, Melyik településen nem működik Postamúzeum ? ( Nagyvázsony, Hollókő, Tapolca )

d., Mi a posta jelképe 1900 óta ?

e.,Mikor jelent meg a világ első légipostabélyege ? ( 1877)

 

Az első három helyezett csapatokat alakíthat mint csapatkapitány kiválasztott osztálytársaival.

Csoportmunka:

 

Mindhárom csapatkapitány húzhat egy borítékot, mely egy puzzlejátékot tartalmaz és a képpel kapcsolatos kérdéseket!

A: csoport :  TÁVÍRÓ  rakható ki a puzzleből

Kérdések:

-Mikor jött létre az első távíró összeköttetés ?

- Mely városok között jött létre ez az összeköttetés ? ( Pest és Bécs )

- Milyen eszközökkel történt a hírszállítás a távíró feltalálása előtt? ( futár,galambposta..)

 

B. csoport : BÉLYEG rakható ki a puzzleből

Kérdések :

-Ki és mikor találta fel a világ első bélyegét ? ( 1840, Rowlend Hill)

-Számold ki mennyi idő telt el az első postai bélyeg angliai forgalomba helyezése és Magyarországon való megjelenése között? (10 év)

-Mikor készült az első magyar bélyegterv ? ( 1847)

 

C.csoport LEVÉLSZEKRÉNY rakható ki a puzzleből

Kérdések:

-Milyen színű hazánkban a szabvány postai levélszekrény ? (piros)

-Mikor történt meg az első csoportos levélszekrény felszerelése Magyarországon ? ( 1860-as évek)

- Milyen jelkép látható a levélszekrényeken ?

 

( A csoportmunka összeállításához felhasználtam Jenei Beáta feladatsorát is!)

 

 

III.         SZITUÁCIÓSJÁTÉK

 Mindhárom csapatkapitánya ismét borítékot húz , mely egy-egy postai jelenetet ír le.

Feladat: Felkészülési idő után a csapattagok játsszák el a jelenet!

Minden jelent után beszéljük meg az erkölcsi tanulságot, hívjuk fel a tanulók figyelmét a helyes kommunikációra, helyzethez illő választékos magatartásra!

 

1.    szituáció: Az ügyfél türelmesen sorba áll a postán, csekket szeretne befizetni. A sorban mögötte álló idős férfi türelmetlenül szólítja meg a kezelőt, gyorsabb munkára ösztönözve. Hogyan reagálja le a türelmes ügyfél?

2.    szituáció :Az ügyfél a csekkbefizetéskor észreveszi, hogy a kezelő rosszul adott vissza! Hogyan reagálja le a helyzetet?

3.    szituáció : Az ügyfél szeretné átvenni ajánlott levelét, mivel a kézbesítés időpontjában nem tartózkodott otthon. Az átvételkor derül ki csak, hogy küldeménye sérülten érkezett, mert előtte rossz címre kézbesítették.

     Hogyan reagálja le a helyzetet?

 

IV.         ÖSSZEGZÉS

 

Csapatok munkájának értékelése

Ismeretek rendszerezése : minden tanuló önállóan oldja meg a POSTA TOTÓ-t  a cikk és előzetes tapasztalatai ismeretében ( külön mellékelve van) Megfejtése : irányítószámok

-Mikor vezette be a posta hazánkban az irányítószámok alkalmazását? ( 1973)

- Miért fontos, hogy minden küldeményünkön feltüntessük az irányítószámot?

- az négyjegyű irányítószám jegyeinek rövid áttekintése

( 1.. postaigazgatóság körzet, 2. kézbesítőkerület, 3. kézbesítőjárás, 4.kézbesítő száma ) ( kiemelt irányítószámok, Budapesten a 2-és 3. számjegy a kerületet jelöli)

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek