bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Kovács Krisztina
Nyelvtan óravázlat

7. osztály

 

 

1. KITTENBERGER KÁLMÁN - Akasztófa

 

2. 1. bekezdés: Milyen szófajúak az alábbi szavak? Állapíts meg róluk mindent! (mód, idő, szám, személy, ragozás)

     átépíttette, szerzett be

 

3. 2. bekezdés: Gyűjtsd ki a tulajdonneveket! Csoportosítsd őket fajtájuk szerint!

 

4. 3. bekezdés: Írd ki az igekötős igéket!

 

5. 4. bekezdés: Írj ki a szövegből minden szófajra 2-2 példát!

-       ige

-       főnév

-       melléknév

-       számnév

-       névmás

-       határozói igenév (1 példa)

-       melléknévi igenév

-       névelő

-       névutó

-       kötőszó

 

6. 4. bekezdés: fogottmelléknévi igenév

Milyen szófaj lehet még? Alkoss mondatot!

 

7. 5. bekezdés: Írd ki a szövegből szótagolva az 5 vagy annál több szótagból álló szavakat!

 

8. 6. bekezdés: Milyen mássalhangzó-változás történik az alábbi szavakban?

            világháború, hadifogság, itthon, kalandjairól

 

9. Közben minden egyes bekezdés témáját megfogalmaztuk 1-1 mondatban.

 

10. Rejtvény (Barton Zsoltné feladata)

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek