bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Bodzás István
Nyelvtan óravázlat

 

8. osztály

Helyesírás története

Csoportos, drámás feldolgozás

 

A nem dőlt betűvel szedett részeket mindenki írja le a füzetbe! 1-1 rész után csinálják meg a feladatokat, odaírom az időkorlátot. Mindig a csoportvezető olvassa fel a helyes megoldást.

 

A magyar ősök rovásírással kezdték az írást, valószínűleg a török népektől átvett módokon.

A magyaroknak a Kárpát – medencében alapvetően mássalhangzó-jelöléses (47 jel) írásuk volt. (A mgh. – k magasságát és mélységét jelölték csak)

 

Fejtsd meg a következő szöveget! 10pont 2 perc (Minden hibás szó –1 pont)

Dr-g- f+j+d+lm+nk, Cs-b- k+r-lyf+, +lv-gt-t-tt - H-d-k -tj-n

(segítség: ezt egy székely krónikában találták a hunok bukásával kapcsolatban)

(Megfejtés: Drága fejedelmünk Csaba királyfi elvágtatott a hadak útján)

 

Találj ki hozzá rovásokat is! 30p. (az óra végén, adják be lapon)

 

A kereszténység országba kerülésével megjelent a latin betűs írás, de nem volt ez sem egyértelmű.

I.              kancelláriai helyesírás: e (e); k c (k); s (sz); t (t; ty); ch (h); S (s); i y (i);  i (j)…aa (á); oo (ó); eo (ö)

Ideje: X – XIV. század kézírás római katolikus vallás

 

Próbáld meg lefordítani! 1 perc (6 pont, minden hiba –1 pont)

 

A faak chailadoznac a seelben.            

(Megfejtés: A fák hajladoznak a szélben.)

 

A vallási háborúk és a könyvnyomtatás egyértelműsíteni akarták az írást. Nincsenek kettős betűk, a hosszú hangokat egy fölső, vagy alsó vonallal jelölték.

II.            Mellékjelezéses írás: c (k); e (e); e (é); s (sz); i (j; i); ∫ (s); o(ó; ő) t (tt); g (g); g (gy); Z(z)

Ideje: XV – XVIII. Század, evangélikus és református vallás

 

Írd le korabeli helyesírással! 2perc (8pont minden hiba-1 pont)

 

A nagy folyó kisebb a tengernél.         

Kazinczy és társai a nyelvújítás korában is próbáltak újításokat és egységesítéseket létrehozni.

III.         Vegyes típusú írás: egyszerre használta a mellékjelezéses és a kancelláriai helyesírást. Ilyen a mi, mai írásunk.

 

Írd le, melyik betűnk egyértelműen kancelláriai és melyik mellékjelezéses! 2perc 9pont

é, sz, cs, ty, ő, á, dz, í, zs

(Megfejtés: mellékjeles: é,ő,á,í   kancelláriai: sz,cs,ty,dz,zs)

 

A nyelvújítók egyik legnagyobb harcát az ly/j jelentették (jottista – ipszilonista „háború”). Oka: Kazinczyék nyelvjárásában az Ly különbözik a j – től, míg a többi magyar nyelvjárás ezt nem érzékeli. (Kisebb gond az ë hang, amit viszont az ő nyelvjárásuk nem tud ejteni)

 

Fordíts! Azonosítsd a helyesírást is! 2perc (5+1p.   +   5+1p.)

 

A seleidoben veseletuZet guitani.           

(Megfejtés: A szeles időben veszélyes tüzet gyújtani.)

 

Az aaroc partiaan ok eerdecevyraag noe.  

(Megfejtés: Az árok partján sok érdekes virág nő.)

 

Azonosítsd a magyar ABC betűit!

 

Normál (latin) alak

Kancelláriai alak

Mellékjelezéses alak

A, B, C, D, E, F, G, H, I,  J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

CS, DZ, DZS, GY, LY, NY, SZ, TY, ZS

á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek