bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Fazekasné Sin Gyöngyi
Könyvtári foglalkozásterv

 

Téma: Álom - Álmodozás
4. és 5. osztályosoknak, napközis szabadidős foglalkozás a könyvtárban


Célok:
a szóbeli kifejezőkészség fejlesztése
szókincs bővítése
személyes kompetencia: önreflektív képességek
a szövegértő képesség fejlesztése
a szövegben való tájékozódás képességének fejlesztése
Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek fejlesztése
Témához kapcsolódó irodalmi alkotások ajánlása

 

Munkaformák: frontális, csoportmunka, páros munka

 

I. Álom és álmodik és álmodozik szavak szómagyarázata saját szavaikkal
( három csoportban dolgoznak, mindegyik csoport kap egy szót és megbeszéli, körülírja, megmagyarázza a kapott szót és írásban is rögzíti)

 

Megbeszélés: Szómagyarázatok meghallgatása. Az azonosságok és a különbségek érzékeltetése.

 

II. Megkérdezzük az Értelmező szótárt is:
Szavak kikeresése és a jelentések összevetése a saját megfogalmazásokkal.
Álom 1. Alvás közben észlelt képszerű képzetek sorozata.
4. Ábrándos képzelődés
Álmodik
1. Alvás közben valakivel vagy valamivel kapcsolatban álmot lát.
2. Vágyakozva ábrándozik valamiről. Vágyaiban valamilyennek vagy valahová képzeli magát
Álmodozik: Ábrándos képzelődésbe merül.

 

III. Beszélgetés arról, hogy szoktak-e éjszaka álmodni? Emlékeznek-e rá ?
Milyen álmaik vannak?
Az álmok színei? Színes-e?
Kiválasztott színekhez társíts álmokat (hangulatok, érzések kifejezése) páros munka

 

IV. Jó …. álmodozni című cikk önálló elolvasása
Szempontok:
1. Az írás az addig megbeszéltekhez képest milyen új, kiegészítő információkat adott?
2. Idézzetek olyan gondolatokat, sorokat, amelyek azonosak, hasonlóak a mi általunk megfogalmazottakkal.

 

V. Álmodozás
A. Párokban egymásnak mondják el miről szoktak álmodozni – személyes élmények megfogalmazása
Milyennek képzelik el magukat?
Hova képzelik el magukat?
Mit csinálnak?
„Tapasztaltad-e már, hogy az erősen elgondoltból valóság lesz?”

B. Azon gyerekek meghallgatása, akik szívesen elmondják az egész közösség előtt, hogy
miről álmodoznak.

C. Érvelés felkészülés alapján:
Azért jó álmodozni mert......
Azért nem jó álmodozni, mert .........
Érvelés, meggyőzés képességének gyakorlása és jelentőségének felismertetése

Felvethető gondolatok még:
Vágy, képzelet, akarat Előre visz vagy hátráltat az életedben?
Magyar nyelv kifejező erejére példa: Képes vagyok rá… Képtelen vagyok rá

 

VI. Kitekintő:

1. csoport
Verseskötetek keresése a polcon (Költök neve és a kötet címe alapján), majd a tartalomjegyzék segítségével olyan versek válogatása, amelyek álomról szólnak.

2. csoport
Szólás és közmondások könyvéből álom szóval közmondások, szólások keresése, jegyzetelése

3. csoport
Álomról szóló mesék, történetek, regények vagy részletek megkeresése a polcon:
Ende, Michael: Álomfaló csodamanó
Varázslóiskola vágyországban
Bizi, Alexandra: A kislány, aki nem tudott aludni
Takamado Hisako hercegnő: Kati és az álomevő
Fekete István: Tüskevár

 

Otthoni munka:
Álomvilág címmel rajzok készítése illetve szövegalkotás
Elkészített munkákból kiállítás a könyvtárban

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek