bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
[email protected]
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Némethné Aranyos Margit
Magyar irodalom óravázlat

1.    Mikszáth Kálmán pályaképe :

-       Az író életrajzának feldolgozása a 7. osztályos irodalomtankönyvből megadott szempontok alapján /Származása, gyermekkora, tanulmányai, pályakezdése, írói sikerei, „különös házassága”,írói élményeinek rétegei, helyszínei /

-       Mikszáth életrajzi térképe:

A magyar írók irodalmi térképe segítségével a gyerekek berajzolják a vaktérképbe azokat a településeket, amelyek az író életében fontos szerepet játszottak. / A Palócföld jelentőségének kiemelése; a szülőföld és a művek helyszínei közötti összefüggések feltárása /

2.    A Szitakötő cikkének elolvasása, feldolgozása

 / Szellemvasút… 30-31. oldal /

-       Horpács berajzolása Mikszáth életrajzi térképébe

-       Mikor és miért vásárolta az író ezt a „skvarkát”?

-       Miért erre a helyre esett a választása?

-       Milyen legendát költött a helyhez? Mi ennek a történelmi alapja?

-       Gyűjtsetek bizonyítékokat a cikkből arra, hogy Mikszáth írói pályáján végig Jókait tartotta példaképének!

-       Ismerte-e a két író egymást? Kiderül-e ez a cikkből?

-       Milyen, eddig nem ismert életrajzi vonatkozásokat tudtatok meg a cikkből?

-       Milyen embernek ismertétek meg az írót a cikk alapján?

-       Mi a szeretetjáték?

-       Mit jelent az idézet? „A nagy szeretet zsarnok, önző, telve rettegéssel és aggodalommal.” Kit szerethet az ember ilyen nagy szeretettel? Mondjatok példát a saját életetekből!

3.    Mikszáth írói stílusa:

-       Mikszáthot íróként is inkább az emberek viselkedése és jelleme érdekelte. Egyik legkedvesebb kisepikai műfaja az anekdota volt, amellyel valóban követője volt példaképének, Jókainak.

-       Az anekdota jellemzőinek felelevenítése:

„Anekdotakedvelő nemzet vagyunk, mi magyarok. Ős napkeleti erkölcseink ép maradványa ez a tulajdonság: kis dolgokban keresni és találni meg a nagyot. (…) Akár egy gondolat vagy ötlet diadalmaskodik, akár egy alak legjellemzőbb vonása, akár egy fordulatos kis történetben kerekedik felül az, amit a józan ész kíván: csupa győzelmes erő ez; a tréfa közepett is mindig ott van a világ rendjének dönthetetlen törvénye: az örök emberi.” / Tóth Béla 1898./

Mikszáth ezzel az ábrázolásmóddal tudta leginkább kifejezni szülőföldje és a palóc nép iránt azt a „szeretetjátékot”, amit gyerekkorában édesanyjával átélt.

4.    A horpácsi kastély története / keresés az interneten /:

-       Mikszáth 1904-ben vásárolta meg a kúriát Szontagh Pál örökösétől.

-       1906-ban fia tervei alapján kastélyt építtetett.

-       Az épület homlokzatán Jókai Mór domborműve látható.

-       Ez az ország egyetlen Mikszáth –emlékhelye: ma múzeumként látogatható.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek