bla

 

A sötétség világában Éjszakai bútorszörnyek között is eljön Az álmok királynője, az Álomhozó, s máris A drámák bölcsőjénél vagyunk. Horgonyt le! Nézzük együtt Gadányi Jenő képeit! A polisz polgára, Az igazságot tévő Rózsasándor társaságában. Aztán a Szellemvasút… avagy a nőnevelés szabadcsapata elröpít egy Boszorkánykonyhába, ahol a Tintahal rokona Egérszámtant és Az ékesszólás tudományát oktatja Madár Úrnak. De kürtöl a posta. Viszont Nem jön senki. Az Időjáték…szerint Rákóczi kémek és kalózok közt 1712-ben fölfedi A ház titkait.

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép
IDŐJÁTÉK


Rákóczi kémek és kalózok között 1712

1712 őszén Rákóczi Ferenc már másfél éve élt kíséretével Lengyelországban. A Habsburg önkény ellen vezetett szabadságharcot 1711 májusában a kétes értékű szatmári béke zárta le. A szerződést nem a fejedelem, hanem a ráruházott hatalommal visszaélő, titkon a császárra felesküdött Károlyi Sándor írta alá. Mégsem lehet őt egészen elmarasztalni, mert joggal érezte, hogy az adott történelmi helyzetben a kurucok számára kedvezőbb feltételeket szab Bécs, például a fegyverletétel után teljes amnesztiát (kegyelmet) kapnak a felkelők

 
Ki döntheti el biztonsággal, hogy a megalkuvá-sokkal kísért diplomáciai tárgyalások következményei hány ember életét mentik meg és hány ember lesz még kiszolgáltatottabb? Amikor a nagymajtényi síkon 12 000 lovas kuruc letette a zászlókat, remélni lehetett, hogy hosszú háborús időszak fejeződik be, és a kizsigerelt, szegénységben tengődő ország végre nekiláthat a korszerűbb életkörülmények kialakításának. Nem így lett. A bujdosó Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, nem tett hűségesküt, inkább lemondott óriási családi vagyonáról, és maradt életfogytig tartó száműzetésben. Azt tette, amit meggyőződése diktált – sokan úgy vélték, hogy nem politikai, hanem erkölcsi döntést hozott. Csakhogy Rákóczi Ferenc nem tudta és nem is akarta a kettőt, politikát és erkölcsöt szétválasztani. Megtapasztalta, hogy szabadságszeretettel és személyes bátorsággal is okozhat az ember másoknak bajt. Még a szabadságharc előtt, 1701-ben egy kettős ügynök mesterkedései miatt letartóztatták, és a bécsújhelyi börtönbe szállították. Vittek már abból a zárkából vérpadra magyar főurakat. És a készülődő vád megint felségárulás! 
 
A fejedelem ifjú felesége szervezte a sikeres szöktetést. A Bécsújhelytől Varsóig vágtató Rákóczit mindenütt ismerték és ellátással, váltólovakkal segítették. Megmenekült! Csakhogy a börtön kapitányát lefejezték, holttestét elrettentésül felnégyelték, és a többi, szökésében közreműködő is súlyos ítéletet kapott. Ugyanakkor milyen sok gyalázatos, ráadásul politikailag sem eredményes megalkuvásról tudott! Úgy gondolhatta, az ármánykodások sűrűjében mégiscsak az a legszerencsésebb, ha az ember hűséges marad önmagához.    
 
 
 
(A folytatás az őszi számban olvasható)
1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek