bla

A Virágénekek Virágvasárnap Hangvirágok, és így köszöntik A megszabadulás ünnepét: Hej, tulipán, tulipán, nem kell Tulipánháború. Faust meg A lebegtető készülékkel, ami A japán császár ajándéka és A rókadémonokat is megmutatja, Az Állatöv titkait kutatja, és azt ajánlja: Ismerd meg magad! A Kaland bölcsőtől bölcsőig tart …avagy mámorító a közjóért tenni, s ha a Szójátszótéren kizöldül a Szó-fa és megpendül a Léghárfa, eljő A bolondok hava is. Akkor aztán (Só ami só) felüthetjük a Szitakötőszótárat, hogy folytassuk a Csigamesét meg a Volt egyszer egy szitakötő történetét, és együtt nézzük Ziffer Sándor képeit!

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép

Hernádi Sándor

Szójátszótér

„… hetekig való visszafelé-olvasás után ilyen felfedezésekre bukkantam, hogy… ’kelet’ az visszafelé ’telek’ és ’ingovány’ az visszafelé ’nyávogni’; ki sem mondhatom, mennyire irigyeltem költőtársamat, Babits Mihályt, aki rájött, hogy ’erőszakos’ az visszafelé ’sok a szőre’…”        
(Karinthy Frigyes: Szavak)BETŰVÁLTÓ SZÓFORDÍTÁS (palindromozás)
Visszafelé olvasható szavakkal játszunk. Olyanokkal, amelyeknek írásmódja (hangjelölés vagy betűméret) változik a megfordított alakokban. A hangok időtartama viszont nem módosulhat.Minta
    dara    degesz    gyomos    jegét    kapocs

    Arad    Szeged    Somogy    tégely    Csopak
    


Feladványok
    aknáz    Ida    kenjem    sörök    suli
 

 

Szótagoló palindromok

Most is visszafelé kell olvasnod, csakhogy szótagonként haladva. Magukat a szótagokat viszont nem szabad megfordítanod. Betűváltás szükségessé válhat némelyik új szóalakban (palindromban).

 

Minta

       bajokra              évődve               nénjei                iromba               rajába
       ←                       ←                        ←                       ←                       ←
       rajokba              vevődé               ilyenén               baromi               Bajára
                                                                                                                bajára

 

Feladványok

       kémekre            karima               mentesül            reszelő               takarja
       ←                       ←                        ←                       ←                       ←

 

Palindromos szóhasadás

Hogyha hangonként haladva olvasol visszafelé, valamennyi alapszó értelmes részekre bomlik.
Néhányszor szókapcsolat alakul ki.

 

Minta

       amit                   locsolgat             mentő                rostál                 vaskos
       ←                       ←                        ←                       ←                       ←
       ti, ma                 tag locsol            őt nem               lát, sor               sok sav

 

Feladványok

       karkötők            magyaráz           merészel            panama             szerenád
       ←                       ←                        ←                       ←                       ←

 

 

Elsőből utolsó, utolsóból első

Úgy formálhatsz új szavakat, hogy minden megadottnak fölcseréled első és utolsó mássalhangzóját.
Az alapszók többi hangja az eredeti helyén marad. A származékokban módosulhat a hangjelölés vagy a betűméret.

 

Minta

       járok                  küllős                 metszet              rabol                  szítom

       →                       →                        →                       →                       →

       ←                       ←                       ←                      ←                      ←

       Károly                süllők                 tetszem              labor                  mítosz

 

Feladványok

       körtét                 keret                  ritkát                  serény                túlad

       →                       →                        →                       →                       →

       ←                       ←                       ←                      ←                      ←

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek