bla

Jó szomszédságban Jó… beszélgetni, megkérdezni: Hogyan lett a fényből kép? és mi A bodzapalota titka? Megmondja a Rozsdatorkú pityer. ÉsMi lenne, ha… a Mesés átváltozásokra gondolva azt mondanánk: Nézzük együtt… Tihanyi Lajos képeit! meg A baziliszkuszt.Vagy Debrecenbe kéne menni, Egy tányér napraforgót nézni: Mennyi sárga!, mondogatni: Én elmentem a vásárba? A kásától a kenyérig haladni, Mózest meghallgatni, tudni, hogy Chip-chip: számítógépek mindenütt vannak, de A tölgy, a füzike és az ember között eligazodni a Szitakötő szótár is segít, és a Volt egyszer egy pocsolya, a Heten a halott ládáján – meg ha azt olvassuk:És akkor… az apáca válaszolt. Akkor Egy null a javunkra.

0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
Kép
Kép

Máté Angi | Keresztes Dóra

Volt egyszer egy pocsolya

Volt egyszer egy pocsolya.

 

Akkora volt ez a pocsolya, mint egy nagykabát, mint két bárány. Akkora.

 

Ez a pocsolya csak feküdt és feküdt.

 

Tán öreg volt, tán lusta volt, magam sem tudnám megmondani, de mindig az utat feküdte; az eget bámulta a szeme, a hasa, keze-lába. Bugybogtatta a szemeit, s bugybogó szemei  jól láthatták az égen a felhőt.

 

Akkora volt ez a felhő, mint egy nagykabát, vagy két bárány. Akkora.

 

A felhő csak feküdt és feküdt, tán öreg volt, tán lusta volt, magam sem tudnám megmondani, de mindig az eget feküdte és a földet bámulta a szeme, a hasa, keze-lába. S szemei jól láthatták a földön a pocsolyát.

 

Nézték egymást hát, folyton-folyvást, a pocsolya és a felhő.

 

– Ehh! Mindig ezt a fekvő puffosat látom, ezt a bamba, fehér heverészőt. Unalmas. Na, én innen elmegyek, de el ám! – tápászkodott fel az útról a pocsolya. Locsogásait összeterelte, széleit marokra fogta. Toccsantott lábnyomait maga után hagyva fellépdelt a pocsolya, fel az égre.

 

Ugyanekkor a felhő is felszegte a fejét:

 

– Ehh! Mindig ezt a tespedőt látom, ezt a sár laposát. Unalmas. Bizony, odébbálok innen, de odébb ám! – karolta át dudorait a felhő. Azok meg mindegyre kibuggyantak a karolásból. El-elmaradozott egy-egy dudor a levegőben, akár habos lábnyomok, s lelebegett a felhő, le a földre.

 

Így hát a felhő az útra feküdt, a pocsolya az égre.

 

Aztán, amikor nagy komótosan hátradőltek új fekhelyeiken, és nézni kezdtek, hát mit látnak szemeik, no, mit?

 

Azt látták szemeik, amit eddig is, mindig: a pocsolya a felhőt, a felhő a pocsolyát.

 

Lett ebből nemulass: először még csak dörzsölték szemeiket – talán álmodnak, bizonyára rossz álom –, de nem, igazat láttak. Akkor aztán az hallatszott, hogy:

 

– Buff – befele fordult az égen a pocsolya.

 

– Buff – befele fordult a földön a felhő.

 

Semerre se néztek többé, semerre, csak durcáskodtak. Megsokallta ezt a buffogást az ég, ezt az oktalan durcáskodást, lerázta a pocsolyát magáról, csak úgy spriccolt az repültében:

 

– Eredj, repülj, zsimbes népség!

 

Megsokallta a föld is ezt a puffogást, ezt az oktalan durcáskodást, fölpenderítette a levegőbe a nagytestű felhőt:

 

– Eredj, repülj, zsimbes népség!

 

S így lettek örökké mozgók az eddig csak fekvők: a pocsolya és a felhő. Labdázott velük az ég s a föld.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek