bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG

Tér(kör)kép - term.tud. jegyzet

Tér(kör)kép

„Ókori görög tudósok kiszámították a Föld kerületét.”

Egy alexandriai görög csillagász és matematikus, Eratoszthenész számolta ki először a Földgolyó méretét. Tudomására jutott, hogy a tőle délre fekvő Szüéné (a mai Asszuán) városában a nyári napfordulókor a legmélyebb kutak legaljára is pontosan bevilágít a Nap, vagyis ott ekkor éppen függőlegesen éri a napsugár a földfelszínt. A következő évben, nyári napfordulókor megmérte egy alexandriai magas torony árnyékát, s megtudakolta a tevekaravánok vezetőjétől, milyen távolságra van Szüéné. Eratoszthenész természetesen még nem kilométerben mért és számolt, de most egyszerűség kedvéért abban adjuk meg a távolságot: 785 km.

 

A torony magasságából és az árnyék hosszából kiszámolta, hogy azon a napon, amikor Szüénében pont függőlegesen süt a Nap, Alexandriában ugyanaz a napsugár 7o12'  szöget zár be a függőlegessel. (Ez a szög tizedestörtre átszámítva = 7,2o) Innen már nem volt nehéz kiszámítania, mennyi lehet az egész Föld kerülete. Eredményként 39 250 km-t kapott, ami nagyon közel van a valóságos értékhez (40 000 km).

 

Tevékenység: Eratoszthenész módszerével a Föld kerületének kiszámítása.

Az egyik számolási mód egy aránypár felállítása (ahol k jelzi a Föld kerületét):
360o / 7,2o = k / 785km

A másik logika: a 7,2o éppen ötvened része a 360o-nak, ezért a kerület ötvenszerese a 785km-nek.

Lásd az ábrát: Eratoszthenesz_merese.doc

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek