bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Radnai Zsuzsanna
Történelem 8. évfolyam

Állampolgári ismeretek (47-48. lecke)

Az állampolgárok alapvető jogai és kötelességei

            (TankönyvBánhegyi Ferenc: Történelem 8. évfolyam, Apáczai Kiadó, 195-198. old)

Parlamenti és önkormányzati választások

            (TankönyvBánhegyi Ferenc: Történelem 8. évfolyam, Apáczai Kiadó, 199-202. old.)

Fehasznált segédanyag:

Szitakötő 23. szám, 42-43. oldalNagy Krisztina: Van véleményem. Van véleményed?

                                                            Tudtad?

 

A tematikus egység nevelési-fejlesztési célja:

-A tanulók ismerjék meg a szabad véleménynyilvánítás jelentőségét; a média szerepét

a társadalom és az állampolgárok életében.

-A tanulók ismerjék meg a 21. századi választási rendszert Magyarországon. A

parlamenti és önkormányzati választások rendszerét, szerepét és helyét a

társadalomban.

Fejlesztési követelmények:

            Ismeretszerzés,-tanulás:                                       Taneszköz:

                        -ismerkedés a jogállamiság                                             -Szitakötő 23.szám. 42.o.

                        kezdeteivel                                                               -Kérdés-Felelet! kártya

                        -ismerkedés a jogállamiság

                        intézményrendszerével

                        -parlamenti választások

                        -önkormányzati választások

            Kritikai gondolkodás                                                Taneszköz:

                        -a szabad véleménynyilvánítás                            -Szitakötő 23.szám 42-43.o.

                        joga és szabadsága                                                            -Kérdés-Felelet! kártya

                        -a média szabadsága

            Kommunikáció:

                        -a hírek és a környezetben tapasztalt

                        valóság összehasonlítása

Fogalmak:társadalom, társadalmi csoportok, többpártrendszer, politika, állam, parlamentarizmus, jogállam, jogállam alapjai, demokratikus intézményrendszer

 

Kérdés - Felelet! kártyák(a két témakörhöz)

/Kérdés - Felelet kártyajáték: vállalkozó tanulók vagy kijelölt tanulók húznak egy-egy kártyát és válaszolnak a kérdésre. Felhasználhatók az újság megfelelő cikkei. Alkalmazható számonkérésnél is, ebben az esetben természetesen nem használhatók a segédeszközök.)

1.Ki volt az elnöke az Angol Parlamentnek 1523-ban? (Helyes válasz: Mórus Tamás)

2.Mire kérte a parlament elnöke a királyt, VIII. Henriket? (Helyes válasz: a szabad véleménynyilvánítás jogára)

3.Mi várt korábban a királyt bírálókra? (Helyes válasz: halál)

4.Mi a cenzúra? (Helyes válasz: ellenőrzés nélküli megjelentetés a sajtóban)

5.Magyarországon mikor követelték először a cenzúra eltörlését? (Helyes válasz: az 1848/49-es szabadságharc idején)

6.Mikortól beszélhetünk Magyarországon szabad sajtóról? (Helyes válasz: 1990 óta, a rendszerváltás óta)

7.Miért fontos a média szabadsága? (Helyes válasz: megfelelő, elegendő információval kell rendelkeznünk ahhoz, hogy kialakíthassuk saját véleményünket)

8.Amikor az országgyűlési vagy önkormányzati képviselőket választjuk, mit fejezünk ki?

(Helyes válasz: a véleményünket)

9.Mivel lehet biztosítani, hogy véleménye kinyilvánításáért senkit ne érjen bántódás?

(Helyes válasz: törvényekkel)

10.Mi a következménye a hazug állításoknak, a sértő, megalázó nézetek hangoztatásának?

(Helyes válasz: bíróság)

11.Magyarországon hány évente vannak az országgyűlési választások? (Helyes válasz: 4 évente – 2014. tavaszán lesz a következő)

12.Kb. mekkora a részvételi arány az országgyűlési választásokon? (a felnőttek kétharmada megy el)

13.Mit jelent a „ius murmurandi”? („a morgás joga”; a Római birodalomban az elégedetlenkedők hangot adhattak véleményüknek)

14.Kb. hány magyar nyelven sugárzó tv segít az információk megszerzésében? (közel 100)

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek