bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Fonódiné Szemere Judit
Óravázlat

1. Hangulati előkészítés: közös ének       

                 

Kinézek az ablakon,
falevél egy nagy halom,
már a földet takarja,
a szél összekavarja.                                                                                                     

 

Melyik évszakot juttatja eszetekbe a dal? (ősz)

 

2. Tartalmi előkészítés: „Jut eszembe” játék az őszről (Az előző órán tanult versek, környezetismereti tanulmányok és saját tapasztalatok alapján ismeretek felelevenítése).

 

3. Célkitűzés: A mai órán a Szitakötő folyóirat gyönyörű őszi versével ismerkedünk meg.

 

4. A vers tanítói bemutatása

 

Megfigyelési szempont: Csukjátok be a szemeteket! Milyen képeket láttok magatok előtt a vers hallgatása közben? Milyen a vers hangulata?

 

5. A vers újraolvasása önállóan

 

1. padsor: Keretezzétek be a versben előforduló állatneveket!

2. padsor: Húzzátok alá a költemény „hangjait”, hangutánzó szavait!

3. padsor: Írjátok a versszakok mellé, milyen színek jelennek meg a szemetek előtt!   Miért?

 

6. A vers részenkénti elemzése

a, Hány részre osztanátok a verset, mely versszakok tartoznak össze?

            I. rész: 1-2-3. versszak: A mozgalmas őszi erdő

            II. rész: 4-5. versszak: Minden elcsendesedik, ködbe borul

 

b, Szómagyarázatok: cibál, holt levél, ég királya, dúvad

 

c, Kifejezés magyarázatok:

 

a kéket fölkavarva                                                                                                               messzeségbe beleveszve                                                                                                  
nem hallik már sehol ének
 

d, Mely sorok ismétlődnek? Hogyan? (versszakonként a 2. és 4. sorból lesz a következő           versszak 1. és 3. sora)            

                                                                               

7. Rímek keresése, rímképlet megállapítása

 

8. Gyakoroljátok a vers olvasását, ügyeljetek arra, hogy ne válasszátok el szünettel a tartalmilag összefüggő sorokat!

 

9. Szorgalmi feladat: Készítsetek papírból tetszőleges technikával (festés, tépés, origami stb.) őszi faleveleket! Miért különleges a vers illusztrációja?

 

10. Zárásként képes diavetítés Szabó Gizella segédanyaga felhasználásával                                                                                                             

                                                                                                                          

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek