bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Dusa Diána
Könyvtári óra

Tanít:Dusa Diána könyvtárostanár

Az óra helye: DE Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolája (Könyvtár)

Tantárgy: könyvés könyvtárhasználat

Téma: A Hold

Tananyag: Szövegértés, szövegfeldolgozás, keresés ismeretközlő könyvekben és az interneten, forrásjelölés

Feladatok:

Oktatási: önálló információkeresés adott szövegrészben; internetes keresés, forrásjelölés

Képzési: információkeresés szövegben, lényegkiemelés

Nevelési: könyvtári ismeretekre vonatkozó tapasztalatszerzés, önálló és közös munkára nevelés, a hivatkozások, forrásmegjelölés fontossága

Óratípus: új anyagot feldolgozó óra

Módszerek: meglévő ismeretek rendszerezése, gyakorlása, beszélgetés, szövegértés fejlesztése

Munkaformák: önálló, csoportos, frontális osztálymunka

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelvtan (szövegértés) környezetismeret (Naprendszer, a Hold)

Eszközök: Szitakötő magazin cikke, környezetismeret tankönyv (Környezetünk titkai mtk. 4. o. I. félév), ismeretközlő könyvek (könyvtári állománytól függően lehet alakítani) 1. csop.: Both Előd: A világmindenség, 2.csop.: A Hold (Mi micsoda sorozat),  3. csoport: Űrhajózás (Kolibri könyvek), 4. csop. :Ki kicsoda a tudományban? 5.csoport: Kik írtak a gyerekeknek? 6. csoport: A világegyetem atlasza: Bolygók és csillagok + számítógép internettel

Idő: 45 perc

 

 

 

 

 

 

IDŐ

AZ ÓRA MENETE

MEGJEGYZÉS

 

1. perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. perc

 

 

 

 

 

 

 

4. perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- 6. perc

 

 

7-8. perc

 

9-10. perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. perc

 

 

 

 

 

40.perc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. perc

 

 

 

 

Motiváció:

A Szitakötő Magazin Holdonfutó Jankó című cikkét olvasom fel nektek.

Figyeljétek meg mi a furcsa a történetben!

 

ell.: Mi volt furcsa?

Mi a földi párja ezeknek a kifejezéseknek?

 

 

 

 

 

 

 

Mit tudtok a Holdról?

 

Célkitűzés:

Az óra további részében a Holdról fogunk megtudni sok érdekességet

 

Új anyag feldolgozása:

Csoportokban fogunk dolgozni, a környezetismeret könyveteket nyissátok ki a 54-55. oldalon!

Asztalonként alkottok egy csoportot!

 

Mielőtt megkapnátok a könyveket és a konkrét feladatokat, közösen beszéljük meg az utolsó feladatot, ami minden csoportnál azonos típusú lesz.

 

Mit jelent az, hogy a felhasznált forrás?

 

 

Hol találjuk meg ezeket az adatokat: a könyv címe, szerzője, a könyv kiadója, a kiadás helye?

 

Odaadom a könyveket, először ezeket az adatokat keressétek meg és írjátok le!

 

Ha készen vagytok, kezdhetitek a kérdésekre a válaszok megkeresését az adott könyvből! Mindenki írja le a választ! 10 percig dolgozhattok! A 3. csoport használhatja az internetet is! Nektek a forrás megadásánál be kell írni a keresőprogram nevét is és azt a kifejezést, ahogy megtaláltátok a választ!

 

 

Eddig lehetett dolgozni! Ellenőrizzük le a feladatokat! Röviden, tömören fogalmazzatok!

 

Az adott csoport olvassa fel a kérdéseket a válaszokkal! A többiek írják le a könyvükbe!

 

 

Összefoglalás, értékelés:

 

Milyen jellemzői vannak a Holdnak?

Milyen új információkat tudtatok meg?

Hogyan lehetséges, hogy Aldrin lábnyoma még mindig látható a Holdon?

Tényleg változik e az alakja a Holdnak?

Ki tudja most milyen a Hold alakja?

 

 

Magatartás és aktivitás értékelése. Összepakolás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tanítói bemutató olvasás

 

frontális munka

szókártyák: holdkupac, holdigiliszta, holdműves, holdalatti, holdimogyoró, hat föld hold, holdrengés, holdrengető ötlet, fokholdi ibolya, holdieper, Holdközi- tenger, holdonfutó, holdbirtokos

beszélgetés, az előzetes tudás felmérése

 

 

tanítói közlés

 

 

csoportok kialakítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

frontális osztálymunka, vélemények meghallgatása, forrás fogalmának tisztázása

 

 

 

 

csoportmunka

igény szerint segítek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(így mindenki figyel, és nem marad megválaszolatlan kérdés a könyvükben)

 

 

frontális munka

 

a gyerekek meghallgatása,

 

az elhangzott információk szúrópróba szerű visszakérdezése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek