bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Jakab Imola
Óravázlat

Osztály: VB / V E

 

Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom

 

Téma: A modern mese (Marci és a titokzatos lovag)

 

Óratípus: új ismeretet szerző / begyakorló

 

Fejlesztési követelmények:

 

 • Az irodalom mint művészet befogadásának megalapozása és fejlesztése.
 • Az olvasás mint műélvezet megtapasztalása, az olvasás iránti igény felkeltése.
 • A szépirodalmi stílus sajátosságainak megfigyeltetése, megértésének megalapozása /fejlesztése.
 • A műalkotások aktív befogadása, igény és fogékonyság a műélvezetre, a műalkotás fiktív módjának megértése.
 • Tudatos normatív nyelvhasználat.
 • Önálló ítéletalkotás a meséről.
 • Vélemény érvelő kifejtése különféle normák alapján

 

Műveletesített követelmények:

 

 • A tanulók hajtsák végre a pontosan kijelölt feladatokat
 • Állapítsák meg a mese kulcsszavait
 • Nyilvánítsanak önálló véleményt a meséről
 • Alkalmazzák a tanult irodalomelméleti fogalmakat
 • A tanóra folyamán minden padsor készítsen egy modern mesét a közösen kiválasztott kulcsszavak felhasználásával.
 • A tanulók vegyenek részt szívesen és aktívan az órán

 

Eljárások, módszerek: előadás, magyarázat, gyakorlás, megfigyelés, szemléltetés, probléma-megoldás, megbeszélés, ellenőrzés, táblára való írás, körben járás

 

Eszközök: Szitakötő, tankönyv, füzet, táblára való írás

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek