bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Varga Andrea
Magyar nyelvi óravázlat

 

 

Osztály:7. osztály

Tantárgyi koncentráció:magyar nyelvtan és irodalom

Tananyag: Mondatelemzés – A predikatív szerkezet

 

 

1. Ráhangolódás Egyéni munka.  A diákoknak végig kell olvasniuk a művet.

A tanár kérdéseket tesz fel az írással kapcsolatban, hogy ellenőrizze a néma olvasás sikerességét. Pl. Kik a szereplők? Hol tartózkodnak? Mi az alaphelyzet? Mi történik? stb.

 

2. Felidézés

CsoportmunkaNégyablakos-mozaik

A diákok négyes csoportokban szedik össze a predikatív szerkezet és a tőmondat jellemző jegyeit. Munkalapra dolgoznak, amely négy részre van osztva. A lap közepén a „Tőmondat” vagy a „Predikatív szerkezet” áll. Minden egyes csoporttagnak hozzá kell adnia egy információt a táblázathoz.

Ellenőrzés frontálisan.

 

2.Keress tőmondatokat! - Válogató másolás/ Szabályfelismerés.

Pármunka.

A szövegből a tanulóknak alá kell húzni és ki kell másolni legalább öt darab tőmondatot. pl. Ne csalj!

A füzetbe leírt mondatokat a táblára is felírják a gyerekek, majd a tanár irányításával közösen ellenőrzik a felírt mondatok helyességét.

 

3.Mondatelemzés

Egyéni munka. A mondatok elemzése (alany, állítmány szempontjából).

Közös ellenőrzés. A tanulók a táblánál is elvégzik a mondatelemzést.

 

4. Ágrajz

Frontális osztálymunka. A tanár különböző ágrajzokat tesz fel a táblára, amelyek betűjelekkel vannak ellátva. A tanulóknak fel kell ismerniük, hogy melyik tőmondathoz, melyik ágrajz tartozik. Szóban is megbeszélhető. Tanár-diák interakció.

 

5. Bővítsd ki a mondatot!

A tanulóknak úgy kell átalakítaniuk a tőmondatokat, hogy vagy halmozott alany, vagy halmozott állítmány legyen bennük. A füzetükben dolgoznak megadott szempontok alapján.

Közös ellenőrzés. A diákok mondják a helyes megoldásokat.

 

 

5. Az állítmány fajtájának megállapítása.

a. Frontális osztálymunka. Először a tanulók felidézik az állítmány fajtáit (igei, névszói, névszói-igei) és szófaji jellemzőiket.

b. Pármunka. Háromoszlopos táblázatba csoportosítják a tőmondatok állítmányait fajtájuk alapján. Ellenőrzés közösen.

 

6. Az alany szófaja és fajtái

a. Frontális osztálymunka. Először a tanulók felidézik az alany fajtáit (határozott, határozatlan, általános) és szófaji jellemzőiket.

b. Pármunka. A különböző fajtákra példákat hoznak fel a szövegből és meghatározzák a szófajt is. Mindezt írásban teszik. Közös ellenőrzés.

 

 

7. Házi feladat kiadása.

A tőmondatok alanyának megváltoztatása adott szempontok alapján. Pl. egy határozott alanyú mondatot általános alanyúvá kell átalakítani.

 

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek