bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Gyárfásné Kovács Marianna
Szakköri foglalkozás

A foglalkozás címe: Ősz megjelenítése a művészetekben

 

A foglalkozás jellege: szakköri óra

 

Időkeret:2 óra

 

Résztvevők: 11-12 éves gyerekek

 

Eszközigény: rajzlap, ecset, festék, Szitakötő újság 2011./3. száma, tanulmányi kiránduláson összegyűjtött termések, levelek, ágak, kőzetek, rajzállvány, Vivaldi: 4 évszak CD / Ősz tétel/, Weöres Sándor: Őszi erdő, CD lejátszó, internet, interaktív tábla, zsírpapír, ceruza, színes ceruzák, tábla, mágnesek

 

Tevékenység célja:

 

·       Értelmi képességek: gondolkodási műveletek fejlesztése, másképp gondolkodás elfogadása. új dolgok megtapasztalása. Újszerű gondolkodásra való bíztatás. Asszociációs készségek fejlesztése, kreativitás fejlesztése

·       Ismeretszerzési képességek tanulási képességektérbeli tájékozódás képességének fejlesztése

·       Szociális képességek fejlesztése:Közösségi magatartás alakítása –tudjanak együtt dolgozni, gondolkodni. Hallgassák meg egymás véleményét.

·       Verbális képességek: kommunikációs készség fejlesztése

·       Esztétikai nevelés

·       Műelemző készség kialakítása

·       Vizuális képességek fejlesztése

 

A foglalkozás menete:

 

Idő

Tevékenységek

Eszközök, helyszín

Nevelési, oktatási célkitűzések, feladatok

5 perc

A . 1.A tanulók mentális állállapotának felmérése:

Válassz egy színt, mely kifejezi a mai hangulatodat! Miért választottad éppen ezt a színt? Indokold!

/ Frontális munka/

A tanulók félkört alkotnak a székekkel, kezükben a Szitakötő újság.

 

Asszociációs készségek fejlesztése

20 perc

2.Ráhangolódás a szakköri óra témájára:

2./a- Hogyan jelenik meg az ősz a költők verseiben?

/ Frontális munka/

·       Őszi versek felolvasása

·       Milyen hangulatot árasztanak a versek?

·       Kinek a verse tetszett a legjobban? Miért?

·       Milyen nyelvi eszközökkel ábrázolják az őszt a költők?

2./b                                   

·       Csukjátok be a szemeteket és hallgassátok figyelmesen a zenét! Milyen kép, érzés jelenik meg előttetek a mű hallgatása közben?

2./c- Hogyan jeleníthető meg az ősz a festészetben?

 / Frontális munka/

 

 

A gyerekek gyűjtőmunkájából /előzetes feladat/

Weöres Sándor: Őszi erdő

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivaldi: Négy évszak / Ősz tétele/

 

 

 

Az összegyűjtött őszi képek megfigyelése

Elemző beszélgetés a műalkotásokról: vizuális nyelv és ábrázolási téma (színek, formák, kompozíció; ábrázolt tárgyak, élőlények, események), az alkotás technikai megoldása.

 

Verbális és szociális képességek fejlesztése

Intuíció fejlesztése

Műelemzési készségek fejlesztése

Gondolkodási műveletek fejlesztése irányított beszélgetéssel

Az észlelés érzékenységének fejlesztése

35 perc

1.    

2.     3.Perlrott Csaba Vilmos életéről, festészetéről

/ előzetes feladat/:

·       Mit tudtál meg életéről és munkáságáról?

·       Mi árulkodik arról, hogy szerette Nagybányát és a természetet? Hol található Nagybánya?

·       Milyen színek uralkodnak a festményén?

     / 24. oldal bal alsó sarok/

Munkáltatás

Üljetek át a rajzasztalhoz!

·       Zsírpapírra rajzoljátok körül a festményt!

·       Vajon milyen lehet ez a táj tavasszal?

·       Jelenítsétek meg a rajzotokon!

 /önálló munka/

·       Milyen eltéréseket fogalmaztatok meg a rajzon az eredetihez képest? Mutassátok be!

/ A tanulók - feltett eredeti alkotás köré- felhelyezik rajzukat az elemzés után a táblára./

SZÜNET

 

Szitakötő 2011./3. szám 24.-25. oldal

Wikipédia

http://artportal.hu/lexikon/muveszek/perlrott_csaba_vilmos

 

digitális térkép

 

 

 

Zsírpapír, színes ceruzák.

A tanulók egyénileg a rajzasztalnál dolgoznak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ismeretszerzési képességektanulási képességektérbeli tájékozódás fejlesztése

digitális kompetencia fejlesztése

Esztétikai nevelés

Kreativitás fejlesztése

 

 

 

Összehasonlító elemzés

 

Szociális, verbális és lényegkiemelő képesség fejlesztése

60 perc

4.Csendélet fogalmának kialakítása

·       Olvassátok el önállóan a bekezdést!

Megfigyelési szempont:

-       Mikor jelent meg a csendélet a festészetben?

-       Mit jelent a kifejezés?

-       Hogyan és miért készülnek ilyen képek?

 

5. Állítsunk össze mi is egy csendéletet!

 

 

-       Készítsétek el a csendélet vázlatát!

 

Kísérletezz!

Hogyan változik a kép, ha változtatjuk a fókuszát és a perspektíváját! Próbáld ki!!

A szakköri munka

értékelése

Elpakolás

 

 

Szitakötő leporellója- Minden tanuló asztalán és a táblán is.

Szitakötő 2011./3. szám 25. oldal utolsó bekezdés

 

 

 

 

 

Tanteremben található tárgyak, őszi termések, levelek, ágak, kőzetek felhasználásával csendélet kialakítása kollektíven.

 

 

Ismeretgyűjtés fejlesztése, lényegkiemelés, értelmezés.

Értelmi és szociális képességek fejlesztése

 

 

 

 

Vizuális képességek fejlesztése

 

 

 

 

Térlátás fejlesztése

 

 

.

 

 

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek