bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG

Szitakötő szótár/ alkímia, boszorkány - humán jegyzet

- Gyűjtsük ki az idegen szavakat: khümosz, transzmutáció, homunkulusz.

- Bölcsek köve (lapis philosophorum): a nem nemes fémeket arannyá változtatja és örök életet ad birtokosának. Mit tennél, ha a tiéd volna?

- Cagliostro gróf: Alessandro di Cagliostro (1743–1795), igazi nevén Giuseppe Balsamo, itáliai kalandor. Goethe itáliai naplójában beszámol Cagliostro palermói családi hátteréről, ezzel szemben Cagliostro azt állította, Máltáról származik és árva. Orsini bíboros titkára volt, majd hamisított ereklyékkel kereskedett, és rendkívül ügyesen hamisított iratokat. Beutazta Európát, és közben olyan hírhedtté vált, hogy a Párizsban tartózkodó Benjamin Franklinhez is beajánlották. Marie Antoinette gyémánt nyakláncának botránya miatt kilenc hónapig a Bastille-ban raboskodott. Az inkvizíció Rómában fogta el, és szabadkőművességgel vádolták. Halálbüntetését a pápa rabságra enyhítette, egy sikertelen szökési kísérlet után a börtönben halt meg. Állítólag jótékony célra is használta vagyonát: Európa-szerte szülőotthonokat és árvaházakat alapított és támogatott.

- Rudolf magyar király (1576–1608), II. Rudolf néven német-római császár (1576–1612) és cseh király (1576–1611)

Különc uralkodó, aki élénken érdeklődött a művészetek és a tudomány iránt, de mentális zavarokkal is küzött. Egzotikus állatokat tartott, körülvette magát nagy művészekkel (Bartholomeus Spranger és Giuseppe Arcimboldo), tudósokkal (Tycho Brahe és Johannes Kepler) és alkimistákkal (Edward Kelley és John Dee). Találkozott Löw rabbival, a legendabeli Gólem megalkotójával is. A mondák szerint törpéket és óriásokat is alkalmazott. Magyar királyként abszolutista uralomra tört, az ellenreformációt támogatta, és a magyar főrendek vagyonának megszerzésével próbálta finanszírozni a tizenötéves háborút. Egy jóslat miatt, amely szerint fia fogja letaszítani a trónról, soha nem nősült meg, de több törvénytelen gyermeke született. Amikor alkoholizmussal súlyosbított elmebaja elhatalmasodott, öccse, Mátyás főherceg erőszakkal lemondatta a trónról.

- Geoffrey Chaucer (1343 (?) –1400) az első angol nyelven alkotó költő, filozófus, hivatalnok, diplomata, a Canterbury mesék szerzője.

- Dsida Jenő (1907 –1938) erdélyi magyar költő.

- Nicolas Flamel (1330–1418), írnok, kéziratmásoló, ingatlankereskedő. Szegény zsidó családból származott, bencés szerzeteseknél is tanult. Tökéletesen tudott héberül, franciául és latinul. A legenda szerint a Bölcsek Köve és az Életelixír is a birtokában volt. Valószínűleg feleségének korábbi házasságaiból származó vagyona és a százéves háború zűrzavarát kihasználó ingatlanügyletei révén gazdagodott meg.

- Boszorkány szó eredeti jelentése: nyomó. Ugyanebből az ótörök eredetű szótőből származik a “baszik”. A török szó átvétele eufemisztikus okokkal magyarázható: az idegen szót kevésbé durvának érezhették.

- Nézzük együtt Francisco Goya: Boszorkányszombat című képét! (lásd csatolva)

- Boszorkányszombat: A hiedelmek szerint éjjelente erdőkben, távoli tisztásokon, magas hegycsúcsokon rendezett gyűlés, ahol maga az ördög is megjelent. Az első kakaskukorékolásig tartott, ezután a boszorkányok igyekeztek haza, mert ha a levegőben érte őket az első harangszó, lezuhantak a seprűről és kitörték a nyakukat. Az ördögtől kapott repülőbalzsammal kenték be tarkójukat, hónaljukat, hogy a gyűlésre seprűn repülve érkezhessenek.

- Salemi boszorkányperek: 17. század végén a Massachusetts állambeli Salem városában. A perek egyik bírája John Hathorne volt, Nathaniel Hawthorne 19. századi amerikai író ükapja. Hawthorne ezért megváltoztatta a nevét, s például A skarlát betű című regényében bemutatta a puritán Új-Anglia visszásságait.

- Politikai boszorkányüldözés: Arthur Miller A salemi boszorkányok című drámájában írta meg a 17. századi eseményeket, utalva az ötvenes évek amerikai kommunistaüldözésére. Joseph McCarthy szenátor közalkalmazottakról, neves értelmiségiekről, művészekről állította, hogy kommunisták, szinte minden esetben bizonyítékok nélkül. A vádlottakat bizottság elé rendeltette, ahol esküt kellett tenniük, hogy nem a kommunista párt tagjai. Miller megtagadta az együttműködést, így harminc napi börtönre, hollywoodi feketelistára, 500 dollár pénzbüntetésre ítélték, és megtiltották útlevele használatát.

- Vörös Rébék. Arany jegyzete: az első két sor népmondai töredék. A „Rébék” a Rebeka becézett, népies alakja.

- Könyves Kálmán: „Boszorkányok pedig nincsenek”. Eredetileg: De strigis, quae non sunt, nulla quaestio fiat. A strigákról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálat ne tartassék.

- Milyennek képzeled a János vitéz vagy más ismert mese boszorkányát? Rajzold le!

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek