bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Varga Andrea
Nyelvtan óravázlat

Osztály: 7. osztály

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelvtan és irodalom

Óra jellege: magyar nyelvi óra

Tananyag: A szófajok (a 6. osztályban elsajátított tananyag ismétlése)

 

1. Ráhangolódás Csoportmunka.  A diákok négyfős csoportokat alkotnak. Feladat: Ki kell egészíteniük a felsorolást a hiányzó szófajokkal a kapott munkalapon. Segítség: Példák segítik a diákokat a hiányzó szófaj beírásában. pl. __ige__ pl. fut.

Differenciálás: gyengébben teljesítő diákoknál a hiányzó szófajok fel is vannak sorolva. Nekik csak ki kell választaniuk a megfelelőt.

 

2. Válogató másolás.

Frontális osztálymunka.

Egy általunk kiválasztott szövegrészből a tanulóknak alá kell húzni és ki kell másolni az összes igét. Lényeges, hogy ne legyen nagyon hosszú a szövegrész, de a szófajok sokfélesége jellemezze. (pl.„Magyarországon is nagy vitákat kavart…ragad meg első ránézésre is.”)Igék: kavart, együttműködtek, tartottak, stb.

Ellenőrzés közösen. A tanulók a helyes megoldásokat a táblára írják.

 

3. Főnevek csoportosítása

Pármunka.

A tanulók az adott szövegből gondosan kiválasztott főnevekkel dolgoznak, amelyek közt vannak köznevek és tulajdonnevek is egyaránt. A tanulóknak a munkalapon csoportosítaniuk kell a főneveket pl. tulajdonnevekszemélynevek: Bartók, Kodály, Márffy, Adyval, stb.

Ha van interaktív táblás lehetőség, akkor a tanulók kijöhetnek a táblához és ott is csoportosíthatják a szavakat.

 

4. Rokon értelmű szavak (Melléknevek a szövegben)

Pármunka.

Melléknevek vannak felsorolva, amelyeket ki kell egészíteni rokon értelmű megfelelőikkel a szövegből.

pl. (nagyra) becsültelismert

     dominálóuraló

     mozgalmas - dinamikus

Közösen ellenőrzik a megoldásokat.

 

5. Alakítsd át!

A szövegből kiemelt szavakat helyettesíteni kell egy névmással.

pl. Csinszkát : (személyes névmás) őt

Pármunka. Közös ellenőrzés. A diákok mondják a helyes megoldásokat.

 

 

6. Számnevek toldalékolása

A kiválasztott szövegrészben lévő számneveket be kell karikázniuk, majd csoportosítaniuk. A számnevek közül a tanár által kiválasztottakat megadott szempontok alapján toldalékolniuk kell. A tanár kérheti egyes számnevek esetében a számmal való jelölést is. pl. egy → 1 + -i →1-jei. Ellenőrzés a tábla segítségével.

 

7. Igéből igenév.

Pármunka.

A szövegrészből kivett igét át kell alakítani főnévi igenévvé, melléknévi igenévvé és határozói igenévvé, majd az átalakított formákkal egy-egy mondatot alkotni. pl. szemléltetiszemléltetni, szemléltető, szemléltetendő, szemléltetett, szemléltetve. A tanulók felolvassák megoldásaikat.

 

8. Memóriajáték.

Csoportmunka. A tanulók új feladatlapot kapnak, amelyen az a szövegrész van, amellyel eddig is dolgoztak, azonban most hiányos. A tanulóknak első körben kell jönniük, hogy milyen szófajú szavak hiányoznak. A tanár rávezetéssel segíthet. Ebben az esetben a viszonyszók hiányoznak a szövegből. Miután ezt megbeszélték, ki kell egészíteni a szöveget a hiányzó szavakkal.

Differenciálás itt is lehetséges; a gyengébben teljesítő tanulók megkaphatják a hiányzó szavak listáját.

Közös ellenőrzés.

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek