bla
SEGÉDANYAGOK

Itt tölthetőek le az egyes cikkekhez kapcsolódó természettudományos és humán segédanyagok, feladatsorok, óravázlatok. Kattintson a címekre!

 
Az egyes segédanyagok oldalán az oldalsó linkre kattntva  elérhetőek a kapcsolódó folyóiratcikkek.
 
Örömmel fogadunk új ötleteket.
Kérjük, a szerkesztőség e-mailcímére küldje segédanyagait!
info@szitakoto.com
0-nyito-design_04
0-nyito-design_05
SEGÉDANYAG
Varga Andrea
Magyar irodalom óravázlat

Osztály: 6. osztály

Tantárgyi koncentráció: magyar nyelvtan és irodalom

Óra jellege: magyar irodalom óra

Tananyag: Húsvét ünnepkörének feldolgozása olvasott szövegértéssel

A tanóra a Szitakötő című irodalmi folyóirat 13. számára épül.

Az óra címe: Húsvét ünnepköre, szokások

 

Megjegyzés: Jó, ha az ének-zenét tanító kollégával egyeztetünk, hogy milyen előzetes tudásra építhetünk. Az általam összeállított feladatok inkább ismétlő jellegűek, kevésbé új ismeretet adóak. A tanóra célja az olvasott szövegértés fejlesztése a húsvéti ünnepkör kapcsán.

 

Előzetes anyag: A gyerekek elolvasták és feldolgozták Csalog Judit: Virágvasárnap című cikkét a folyóiratból.

 

1.    Felidézés/Ráhangolás – Frontális o.m.

A tanár kérdéseket tesz fel a cikkel kapcsolatban, hogy az előzetes tudást aktiválja. pl. Milyen eredetű ünnep a virágvasárnap?; Hogyan nevezik még másképp? Miért hívják pálma vasárnapnak? Kiről szól a történet?; stb.

 

2.    Az óra tananyagára való ráhangolás– Frontális o.m.

A tanár ugyancsak rávezető kérdésekkel bevezeti az aktuális tananyagot.

Mit gondolsz, minek a kapcsán olvastuk ezt a cikket?; Milyen ünnep közeledik? Mit ünneplünk ilyenkor? Mit tudsz az eredetéről?

 

3.    Igaz/hamis állítások– Csoportmunka/Frontális o.m.

A tanulók 3-4 fős csoportokban dolgoznak. Húsvéttal kapcsolatos állításokról kell eldönteniük, hogy igazak vagy hamisak. Megoldásaikat szóbeli indoklással alá kell támasztaniuk.

A helyes válaszok közös megbeszélése. A húsvét ünnepkörével kapcsolatos alaptudás felidézése, megerősítése.

 

Feladat:

Döntsd el, hogy a húsvéttal kapcsolatos állítások igazak vagy hamisak!

 

1.     Iszlám ünnep.

2.     A tavasz érkezését is ünnepeljük ekkor.

3.     Mindig március 22. és április 25. közé esik.

4.     Virágvasárnapnak is nevezik még a húsvétvasárnapot.

5.     Mozgó ünnep.

6.     Idejét a nap állása határozza meg.

7.     A húsvéti szent három nap: nagyhétfő, nagykedd, és nagypéntek.

8.     Az angol Eastern és a német Ostern elnevezést egy germán istennő, Ostara után kapta.

9.     A keresztények ekkor ünneplik Jézus kereszthalálát, majd feltámadását.

10.  A húsvéti ünnepkör a karácsonnyal zárul.

 

4.    Kiegészítés– Pármunka

A diákok húsvéttal kapcsolatos mondatokat egészítenek ki megadott szavak alapján. Közös ellenőrzés. Ismeretlen szavak megbeszélése ill. ÉKsz.-ból való kikeresése.

 

Feladat:

Egészítsd ki az alábbi mondatokat megadott szavakkal, ha szükséges toldalékolj!

                           

                   rontás    kereszthalál       negyvennapos     menyecske   holdtölte

 

A húsvét időpontját 325-ben állapította meg a niceai zsinat a napéjegyenlőséget követő _______________ utáni első vasárnapot kijelölve.
A ___________________ böjt a keresztény egyházban a húsvéti előkészület ideje, amelyet Jézus 40 napi böjtölésének és kínszenvedésének emlékére tartanak.

A szentelt barkát felhasználták _______________ ellen, gyógyításra, mennydörgés, villám elhárítására is.

Virágvasárnapi jellegzetes szokás szerint egy szalmabábút többnyire menyecskének öltöztettek.

Nagypéntek Jézus ____________________ napja, a böjt és a gyász ideje.

 

5.    Helyes sorrend – Csoportmunka

 

A tanulók tojásfestéssel kapcsolatos szöveget kapnak. A szöveg mondatai össze vannak keverve. A tanulók feladata, hogy a helyes sorrendet felállítsák minél kevesebb idő alatt.

 

Feladat:

Tedd a tojásfestés műveleteit helyes sorrendbe!

Töröljük szárazra!

Fújjunk bele levegőt, hogy kijöjjön a tojás belseje!

Szárítsuk meg a belsejét úgy, hogy ne maradjon benne víz!

Válasszunk olyan tojást, amelynek szép, egyenletes színe, sima felülete van!

A tojás csúcsos hegyén késsel vagy hústűvel fúrjunk egy lyukat!

Meleg vízzel mossuk ki a tojás belsejét!

Mossuk tisztára langyos, szappanos, vagy mosogatószeres vízzel!

Fogjuk be a lyukat és fordítsuk meg a tojást, hogy megismételjük az eljárást!

 

6.    Kreatív feladat– csoportmunka (íráskészség fejlesztése)

 

A tanulócsoportok feladata egy locsolóvers megírása. A csoport összetételétől függően megadott (gyakran használt vagy kevésbé használt) kulcsszavak alapján vagy azok nélkül.

 

1988 - 2014 Liget Műhely Alapítvány | Impresszum | Hírlevél | Támogatók és Partnerek